OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Výstavy / Exhibitions 2009

            Dátum/Date               Miesto/Place             Trieda/Class             Ocenenie/Awards     Rozhodca/Judge 

09.05.2009
MVP Bratislava
Čestná/
Fair
Výborný 1
Excellent  1
Ing. Košťálová Alena , CZ

                                

 

03.05.2009
CVP Banská
Bystrica
Veteránov/
Veterans
V1, Najlepší veterán/
Best Veteran
PhDr.Miroslav Guniš

               

 

05.04.2009
NVP Ostrava
Veteránov/
Veterans
V1, Najlepší Veterán/
Best veteran
Ing.Košťálová Alena, CZ

         

 

29.03.2009
CVP Nitra
Veteránov/
Veterans
V1, Najlepší veterán/
Best Veteran
Jílková Zdena, CZ
                             
  

24.01.2009          
MVP Trenčín
Veteránov/
Veterans
V1, Najkrajší veterán/
Best Veteran
Jovanovič Nemaja, SRB

               

 

 

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33