OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavy / Exhibitions
 
 
Chesvet Line Image Black Pearls (Larry)
 
 
 
 
 
 
 
Po dlhých rokoch mojej tajnej túžby mať čierneho Shih-Tzu sa mi konečne sen naplnil a tak mi z Ruska prišiel prekrásny pes menom
 
CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry)
 
After many years of my secret desire to have a black Shih-Tzu, I finally fulfilled a dream to me from Russia came to a beautiful dog named
 
CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry)
 
 
 
zo spojenia/ from a combination of
Matka/ Mother: Chesvet Line Ocharovanie Orianna (Arisha)
 
 
Otec/ Father: Hashanah Cool Shot (Crispin)
  
 
 
 
 
 
 
 
aktualizované: 15.05.2016 16:43:33