OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

   

 

                                      

 

Momentálne nemáme na predaj žiadne šteniatka, v prípade ak však máte záujem o šteniatko z nášho chovu v budúcnosti, kontaktujte nás prosím a radi si Vás uložíme do kontaktov medzi ľudí čakajúcich na šteniatko od nás. V budúcnosti,ak máte záujem o šteniatko s menom aké sa Vám páči, kontaktujte nás včas! Na e-maily, sms len s otázkou: "Koľko stojí šťeňa?" neodpovedáme!!!!

Currently we have no puppies for sale, but in case if you are interested in a puppy from our breeding in the future, please contact us and we can put you in contact between people waiting for a puppy from us. In the future, if you are interested in a puppy named what you like, please contact us in time! E-mail, sms with a question: "How much is the puppy?" does not respond!!!! 

 

 

                   

 

 

 ŠTENIATKA (Vrh "A") / PUPPIES (Litter "A")

  

Šteniatka z vrhu "A", narodené 20.11.2007 sú všetky predané!

Puppies from the litter "A", born 20.11.2007 are all sold!

       

                        Otec/Father                                                       Matka/Mother

 

 

JCh.Pure Red Gold Bohemia Acro-Goldík & GCH.Zinalda Atrei Kirabzer- Lady

           

     

Artemis Z Tibetskej ríše- fenka / female

predaná / sold 

  

Athéna Red  Z Tibetskej ríše- fenka / female 

ostáva doma / remains at home

     

Ares Red Z Tibetskej ríše- pes / dog

predaný / sold

   

Atrei Z Tibetskej ríše- pes / dog

predaný / sold

    

Šteniatka na vyššie uvedených fotkách mali akurát 9 dní

Puppies to the above pictures have just 9 days

 

 

Jedna fenka nám žiaľ po 6 dňoch od narodenia zomrela, volala sa Aphrodite Z Tibetskej ríše  Spi sladko naša maličká, stále si s nami v našich srdiečkach 

Tu je ešte fotka kde sme aj s princezničkou a našou sestričkou Aphrodite. Naša sestrička bola tá, ktorá mala uprostred chrbátika hnedú bodku  a mali sme na fotkách akurát 3 dni.

One female us unfortunately after 6 days of age, has died called Aphrodite from the Tibetan kingdom  Lie sweet, our small, still witch us in our little hearts

Here is where we still photos with the princess and our sister Aphrodite. Our sister was the one middle of the back brown dot and we had the picture just 3 days

 

   

 

     

Spoločné foto, tu máme 10 dní

Joint photo, here we are 10 days

 

             

 

Naše šteniatka vo veku 20 dní

Our puppies at the age of 20 days

Artemis a Athena Red Z Tibetskej ríše - fenky / female

           

 

Atrei a Ares Red Z Tibetskej ríše - psy / dogs

 

 

Atrei Z Tibetskej ríše - pes / dog

    

 

Ares Red Z Tibetskej ríše - pes/ dog

   

 

Athena Red Z Tibetskej ríše - fenka / female

 

 

Artemis Z Tibetskej ríše - fenka / female

    

 

Všetci spolu ...

All together ... 

          

 

...a spolu s Tobynkom starším 

...and, together with the older Tobias

    

 

Naše šteniatka vo veku 5 týždňov

Our puppies at the age 5 weeks  

Všetci spolu / All together

                                                                     

 

Atrei Z Tibetskej ríše

      

 

Ares Red Z Tibetskej ríše

     

 

Artemis Z Tibetskej ríše

    

 

Athena Red Z Tibetskej ríše

  

  

Naše šteniatka vo veku 6 týždňov , takto šantíme po dome

Our puppies at the age of 6 weeks , following the Sante house 

                       

 

A opäť v sme v klietke 

And again we are in the cage  

           

 

 Naše dvojmesačné šteniatka

Our two puppies

                                               

 

Tu majú naše šteniatka 2 mesiace a 15 dní

Here are our puppies 2 months and 15 days

Artemis Z Tibetskej ríše- fenka / female

    

Atrei Z Tibetskej ríše- pes / dog

   

Athena Red Z Tibetskej ríše- fenka / female

           

Všetci spolu

All together

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33