OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

JUNIOR HANDLING 2013

DOMINIKA MACHYNOVÁ

Absolvované výstavy v roku 2013 / Attended the exhibition in 2013

Tento rok Dominika v auguste bude už patriť do druhej vekovej kategórie, tak držíme jej palce nech je úspešná a hlavne nech ju Junior Handling stále baví

This year in August, Dominika will already belong to another age group, so we keep it in. Let´s successful and especially let her Junior Handling still having fun

 

Dátum/Date  Miesto/Place  Súťaž/Competition  Ocenenie/Awards  Rozhodca/Judge

 

01.12.2013 Medzinárodná výstava psov Nitradog Nitra/ International Dog Show Nitradog Nitra Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 60 bodov zo 60/ 60 points from 60 Sochorová Běla (CZ)

            

  

27.10.2013 Medzinárodná výstava psov Duodanube Bratislava/ International Dog Show Duodanube Bratislava Junior Handling II vek. katogória/ II age Category 60 bodov zo 60/ 60 points from 60 Frnčo Ladislav (CZ)

 

  

 

 

26.10.2013 Medzinárodná výstava psov Duodanube Bratislava/ International Dog Show Duodanube Bratislava Junior Handling II.vek. kategória/ II age Category 59 bodov zo 60/ 59 points from 60 Dvořáková Věra (CZ)

 

  

 

15.09.2013 Národná výstava psov Lučenec/ National Dog Show Lučenec Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 58 bodov zo 60/ 58 points from 60 Zembjaková Mária (SK)

  

  

17.08.2013 Medzinárodná výstava psov Bratislava/ International Dog Show Bratislava Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 55 bodov zo 60/ 55 points from 60 Vítková Viera (SK)

 

           

 

 

04.08.2013 Medzinárodná výstava psov Zakopane (PL)/ International Dog Show Zakopane (PL) Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 5 bodov z 5/ 5 points from 5 mala posudzovať Viera Staviarska ale posudzovala nejaká Poľka/ be assessed Viera Staviarska, but considered some Polish judge

 

       

  

28.07.2013 Národná výstava psov Bedzin (PL)/ National Dog Show Bedzin (PL) Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 5 bodov z 5/ 5 points from 5 Maciej Lipiec (PL)

 

        

 

30.06.2013 Národná výstava psov Ustroń (PL)/ National Dog Show Ustroń (PL) Junior Handling II. vek. kategória/ II age Category 5 bodov z 5/5 points from 5 Maria Zasada (PL) 

 

           

  

12.05.2013 Medzinárodná výstava psov Spring Dog Show Cassovia Košice/ International Dog Show Spring Dog Show Cassovia Košice Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category 60 bodov zo 60, BIS III/ 60 points from 60, BIS III Matyáš Jaroslav (SK)

 

               

  

24.03.2013 Špeciálna Klubová výstava psov Nedanovce/ Special Club Dog Show Nedanovce Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category 60 bodov zo 60, BIS II/ 60 points from 60, BIS II Kanás Róbert (SK)

 

             

 

 

 

 

 

 

JUNIOR HANDLING 2012

DOMINIKA MACHYNOVÁ

Absolvované výstavy v roku 2012/ Attended the exhibition in 2012

Dátum/Date  Miesto/Place  Súťaž/Competition  Ocenenie/Awards  Rozhodca/Judge

 

18.08.2012 Medzinárodná výstava psov Duodanube Bratislava/ International Dog Show Duodanube Bratislava Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category 59 bodov zo 60/ 59 points from 60 Viera Staviarska (SK)

 

            

  

10.06.2012 Medzinárodná výstava psov Derby Winner Show Nitra/ International Dog Show Derby Winner Show Nitra Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category 44 bodov zo 60/ 44 points from 60 Victor Lobakin (RU)

       

  

 

 

 

JUNIOR HANDLING 2011

Dominika Machynová

Absolvované výstavy v roku 2011/ Attended the exhibition in 2011

Dátum/Date    Miesto/Place     Súťaž/Competition     Ocenenie/Awards     Rozhodca/Judge

 

03.07.2011 Národná výstava psov Ustroň (PL)/ National Dog Show Ustron (PL) Junior Handling 1 vek. kategoria/ 1 age Category 5 bodov z 5 v predkolách, 8 bodov z 10 vo finále a BIS II/ 5 points 5 in round, 8 of the 10 points in the Finals and BIS II Ewa Pyrchala, PL

 

                   

  

01.05.2011 Národná výstava psov Banská Bystrica/ National Dog Show Banská Bystrica Junior Handling 1 vek. kategória/ 1 age Category Predkolá 52 bodov zo 60/ Qualifying 52 points from 60 Jaroslav Zembjak, SK

 

Na tejto výstave pre časovú tieseň (Shih-tzu ešte nebolo posúdené v čase keď začali predkolá Junior Handling) si musela Dominika pozháňať náhradného psa a tak jej známa požičala Čivavu. Zháňali sme s Dominikou obidve od rôznych ľudí hocaké plemeno, ale moc sa nám nedarilo. Až keď som v našom výstavnom kruhu uvidela známu ako vystavuje čivavu, tak som na ňu počkala a poprosila o požičanie psa do JH. Vďaka za požičanie patrí Alexandre Kamenčíkovej, ktorá bola ochotná nám pomôcť v zúfalej situácii. Dík Saška

On this show for time constraints (Shih-tzu has not yet been assessed when they start pre-rounds Junior Handling) Dominika had to scrape up a replacement dog and so lent her famous Chihuahua. We were looking to Dominika from two different people in any major race, but we are strugglin too. Only when I saw our show ring known as the exhibits chihuahua, so I waited for her and asked to borrow a dog to JH. Thanks for the loan is Alexandra Kamenčíková, who was willing to help us in a desperate situation. Thanks Saška

      

 

 

20.03.2011 Národná výstava psov NITRACANIS Nitra/ National Dog Show NITRACANIS Nitra Junior Handling 1 vek. kategória/ 1 age Category Predkolá 57 bodov zo 60/ Qualifying 57 points from 60 Linda Voláriková, SK

Na tejto výstave si dcéra Dominika požičala do súťaže Junior Handling Americkú Akitu. Bolo to po prvý krát čo si vzala cudzieho psa iného plemena, presnejšie sučku vlastným menom I love Rock´n ´Roll de Gabritho - Roky. Na fotografiách nižšie máte možnosť vidieť, že obom im to spolu výborne išlo. Ďakujeme týmto majiteľovi Patrikovi Panýrkovi za požičanie!

On this show the daughter Dominika borrowed Junior Handling Competition in the American akita. It was the first time as she took another foreign dog breeds, more precisely bitch own name I love Rock´n´Roll de Gabritho - Roky. In the pictures below you can see that both of them together it was great. Thanks for this owner Patrik Panýrek for rent! 

                     

 

 

19.02.2011 Medzinárodná výstava psov EAST CUP 2011 Prešov/ International Dog Show EAST CUP 2011 Prešov
Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category
Predkolá 60 bodov zo 60 a 20 bodov vo Finále, celkom získaných 80 bodov, res. BIS/ Qualifying 60 points from 60 and 20 points in the finals, receiveda total of 80 points, res. BIS Vladimír Javorčík, SK

 

                      

 

 

 22.01.2011 Medzinárodná výstava psov WINTERSHOW Trenčín/ International Dog Show WINTERSHOW Trenčín Junior Handling 1. vek. kategória/ 1 age Category Predkolá a semifinále spolu 59 bodov z max. 60 bodov a BIS IV/ Before the semifinal rounds and the total 59 points max. 60 points and BIS IV  Mgr. Viera Staviarska (SK)

               

    

  

 

 

 

JUNIOR HANLING 2010

Dominika Machynová

 

Opäť ubehol rok a naša dcéra Dominika naďalej pokračuje v Junior Handlingu, ktorý ju začal ešte viac baviť a mňa to pravdupovediac teší. Veď každá pomoc pri vystavovaní našich psov alebo aj cudzích je skvelá a to môžem potvrdiť z vlastných skúseností. Ja sama rada svojich psov zverím do rúk profesinálov, to po jednej stránke a po druhej, aspoň si z času na čas spoza kruhu aspoň vidím svojho psa v predvádzaní sa :-) Tento rok by vystavovanie Dominika rada skúsila aj s iným plemenom v JH ako je Shih-tzu... Je šikovná a moc sa snaží, ale musíme nezabudnúť spomenúť aj handlerky z druhej vekovej katogórie, ktoré jej snažia sa veľmi pomáhať s učením sa správneho vystavovania. Vďaka Vám dievčatá!

Again the year has passed and our daughter continues to Dominika Junior Handling, which it began more fun and frankly I do enjoy. For any assistance assistance in reaching  our dogs or the alien is great and I can confirm from personal experience. I own board their dogs placed in the hands of profi handlers, after one site after another and, at least you from time to time from behind the circle, at least I see your dog demonstrations :-) This year the exhibition Dominika Board also tried with another breed in JH as Shih-tzu... It is smart and tries to power, but we forget to mention the handlers of the second age category, it is very trying to help with learning the proper exposure. Thanks to you girls! 

Absolvované výstavy v roku 2010/ Attended the exhibition in 2010

Dátum/ Date         Miesto/ Place         Súťaž/ Competition         Ocenenie/ Awards         Rozhodca/ Judge

 

10.09.2010 Národná výstava psov Prešov/ National Dog Show Prešov Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category  9 bodov z 10 bodov v predkolách a 9 bodov z 10 bodov v Semifinále/ 9 points from 10 points from nine rounds and 9 points from 10 points in the semi-finals Jana Janek (SK)

  

 

 

04.09.2010 Medzinárodná výstava psov Kraków/ International Dog Show Kraków Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category  4 body z 5 bodov v predkolách/ 4 points from 5 points in the rounds before Magdalena Kozlowska (PL)

                    

 

22.08.2010    Národná výstava psov Nowy Targ (PL)/ National Dog Show Nowy Targ (PL)             Junior Handling  1. vek. kat./ 1 age Category               5 bodov z 5 v predkolách, 6 bodov z 10 vo finále a BIS III/ 5 points 5 in round, 6 of the 10 points in the finals and BIS III  Maciej Lipiec (PL)                     

            

18.07.2010 Národná výstava psov Nowy Sacz (PL)/ National Dog Show Nowy Sacz (PL)             Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category          5 bodov z 5 v predkolách, 8 bodov z 10 vo finále a Rez. BIS/ 5 points 5 in round, 8 of the 10 points in the finals and Res. BIS                  Pyrchala Ewa (PL)         

 

        

 

  

 

04.07.2010          Národná výstava psov Bielsko-Biala (PL)/ National Dog Show Bialsko-Biala (PL)             Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category           5 bodov z 5 v predkolách a 6 bodov z 10 vo finále a BIS 3/ 5 of 5 points rounds before and 6 of 10 points Finals and BIS 3        Maria Zasada (PL)          

                             

              

 

  

 

04.06.2010     Národná výstava psov Senec/ National Dog Show Senec                  Junior Handling 1. vek. kat/ 1 age Category         10 bodov z 10 v predkolách a 9 z 10 v semifinále/ 10 points from 10 rounds before and 9 points from 10 in the semifinals      Králová Edita          

 

                    

 

  

  

23.05.2010    Klubová výstava psov Remata/ Club Dog Show Remata          Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category    Plný počet bodov a 1. miesto/ Full score and the first place            Voláriková Linda

 

      

        

 

  

  

22.05.2010    Špeciálna výstava psov/ Featured Dog Remata        Junior Handling 1. vek. kat./ 1 age Category     bez udeľovania bodov, ocenený všetci/ no award of points awarded by all                Ferenc Groschl, HU              

 

             

 

 

  

 

15.05.2010         MVP Bratislava/ International Dog Show       Junior Handling1. vek. kat./ 1 age Category          
8 bodov z 10 v predkolách/ 8 points from 10 rounds before the              
Korósz-Papp Judith, HU             
 

 

  

 

02.05.2010     Národná výstava psov Banská Bystrica/ National Dog Show Banská Bystrica         Junior Handling 1. vek. kat./ 1. age Category        6 bodov z 10 v predkolách a 7 bodov z 10 v semifinále/ 6 points from 10 rounds before and 7 points from 10 in the semifinals            Paedr. Jaroslav Zembjak, SK

  

  

  

 

28.03.2010         Národná výstava psov Nitra/ National Dog show Nitra             Junior Handling 1. vek. kat./ 1. age Category         9 bodov z 10 v predkolách/ 9 points in the preliminary round of 10                    
Viera Staviarska, SK                  

 

 

 

20.02.2010 MVP Prešov/ International Dogshow Prešov Junior Handling 1. vek.kategória/ 1. age. Category
4 body z 10 v predkolách a 6 bodov z 10 v semifinále/
4 points in the preliminary round of 10 and 6 points from 10 in the semifinals
Matyáš Jaroslav, SK

 

 

 

 

 

23.01.2010 MVP Trenčín/ International Dog Show Trenčín Junior Handling 1. vek. kategória/ 1. age. Category  6 bodov z 10 v predkolách/ 6 points out of 10 in preliminary round Róbert Kanás SK

         

 

 

 


 

JUNIOR HANDLING 2009

Dominika Machynová

Začal nový rok a tak naša dcéra Dominika začala chodiť vystavovať už Junior Handling. Teší sa na výstavy a na rôzne iné psy, ktoré bude okrem Shih-tzu vystavovať postupne krok po kroku. Chcela by sa venovať vystavovaniu a špecializácií sa na IX. skupinu FCI čo sú spoločenské plemená psov. V budúcnosti sa nebude brániť ani inej FCI skupine, najviac ju ale  púta III. skupina FCI, čiže teriéry. Držíme jej palce, nech sa jej darí aj v Junior Handlingu aspoň tak ako v súťažiach Dieťa a pes  Snáď z nej bude v budúcnosti profesionálna Handlerka, ktorá úspešne odvystavuje nejedného psa rôznych plemien.

He started a new year, our daughter started to walk Dominika displayed Junior Handling. Looking forward to the exhibition and the various other dogs, which will expose the Shih-tzu gradually step by step. I would be paid to the display and disciplines to IX. FCI group what are the social breeds of dogs. In the future it will not prevent the FCI group or another, but it attracts more than II. FCI group, ie Terrier. Kept its fingers crossed, let it performs well in Junior Handling at least as a child in the competitions dog  Hopefully it will in future professional Handlerka which successfully exposed there different  dog breeds.

Absolvované výstavy v roku 2009/ Attended the exhibition in 2009

           Dátum/Date               Miesto/Place            Súťaž/Competition         Ocenenie/Awards         Rozhodca/Judge

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

05.06.2009
CVP Senec
Junior Handling
1. vek.  kategória
57 bodov zo 60, postup do Semifinále
Javorčík Vladimír, SK

 

 

 

30.5.2009
Klubová výstava Remata/ Club show Remata
Junior Handling
1.kategóra
 
Dolejšová Oľga, CZ

 

   

 

09.05.2009
MVP Bratislava
Junior Handling
1.kategória
55 bodov zo 60
Kanás Róbert

 

        

 

03.05.2009
CVP Banská Bystrica
Junior Handling
1.kategória
54 bodov zo 60
Jaroslav Zembjak

 

              

 

05.04.2009
NVP Ostrava
Junior Handling
1.kategória
58 bodov zo 60, postup do Semifinále
Mudra Antonín,CZ

 

                             

 

29.3.2009
CVP Nitra
Junior Handling
1.kategória
50 bodov zo 60
Javorčík Vladimír

 

   

 

24.01.2009            
MVP Trenčín
Junior Handling 1.kategória
Postup  v prvej šestke, 55 bodov zo 60
Kanás Róbert, SK

 

 

 

DIEŤA A PES / Child and dog

Dominika Machynová

Tu nájdete skvelé výsledky našej dcéry Dominiky z výstav na ktorých sa od svojich 4 rokov zúčastňuje v záverečných súťažiach Dieťa a pes. Je to vlastne taká predpríprava na Junior Handling, ktorý na výstavách prebieha v dvoch vekových kategóriách. Prvá veková kategória je vo veku od 9 do 13 rokov, druhá veková kategória je vo veku od 14 do 17 rokov. Veríme jej, že sa jej podarí stať sa profesionálnou handlerkou. Nakoniec, posúďte sami, že na to má Od roku 2009 sa už bude ale venovať Junior Handlingu, tak jej prosím  držte palce

Here you can find great results from our daughters Dominica exhibitions in which the 4 years from participating in the final competitions child and dog. Its such an advance for Junior Handling, which runs the exhibitions in the two age groups. The first age bracket is between the ages of 9 to 13 years, the second age bracket is between the ages of 14 to 17 years. We believe her, that she succeds in becoming a professional handler. Finally, consider themselves to have that. Since 2009, but will have to payJunior Handling, so please hold her place.

Absolvované výstavy/Attention to detail

         Dátum/Date             Miesto/Place             Súťaž/Competition   Ocenenie/Awards     Rozhodca/Judge

 

02.11.2008
MVP Nitra
Dieťa a pes
1. miesto
Róbert Kanás

 

            

 

13.07.2008
NVP Košice
Dieťa a pes
Užší výber
Viera Staviarska

 

       

 

10.05.2008
Klubová výstava Remata
Dieťa a pes
1. miesto
Karin Bernardis, A

 

         

 

30.03.2008
CVP Nitra
Dieťa a pes
Užší výber
Voláriková Linda

 

       

 

26.01.2008
MVP Trenčín
Dieťa a pes
Ocenený všetci
Voláriková Linda

 

      

 

 

04.11.2007
MVP Nitra
Dieťa a pes
1. miesto
Róbert Kanás

 

       

 

15.07.2007
CVP Košice
Dieťa a pes
2. miesto
Jaroslav Zembjak

 

             

 

13.05.2007
MVP Bratislava
Dieťa a pes
Ocenený všetci
Róbert Kanás

 

   

 

 

27.01.2007
MVP Trenčín
Dieťa a pes
Ocenený všetci
Róbert Kanás

 

 

 

 

19.03.2006
CVP Nitra
Dieťa a pes
1. miesto
Vierka Staviarska

 

   

 

16.07.2006
NVP Košice
Dieťa a pes
2. miesto
Patrícia Danková

 

   

 

22.10.2006
Klubová výstava Kyjov
Dieťa a pes
1. miesto
Řehánek Petr, CZ

 

   

 

17.07.2005
CVP Košice
Dieťa a pes
2. miesto
Prelcová Katarína

 

  

 

07.11.2004
MVP Nitra
Dieťa a pes
Ocenený všetci
Kanás Róbert

 

  

 

14.03.2004
CVP Nitra
Dieťa a pes
1. miesto
Kanás Róbert

 

   

 

 

 

 

12.07.2009
CVP Košice
Junior Handling
1.vek. kategória
60 bodov zo 60,
Postup do Semifinále
 
Šuster Jozef, SK

 

19.09.2009
Špeciálna Klubová výstava Ružindol
Junior Handling
1. vek. kategória
2. miesto
Miroslav Guniš

 

26.09.2009
NVP Prešov
Junior Handling 1.vek. kategória
58 bodov zo 60
Korózs-Papp, Hungaria

 

06.12.2009
MVP Nitra
Junior Handling 1. Veková kategória
56 bodov zo 60
Kanás Róbert SK
aktualizované: 15.05.2016 16:43:33