OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

          

 

JUNIOR HANDLIG história a poslanie /

Junior Handling history and mission

Junior Handling (alebo mladý vystavovateľ) je súťaž, kde sa pripravujú mladí vystavovatelia na predvádzanie psov na výstavách čistokrvných plemien. S JH sa mohli naši predkovia stretnúť už v roku 1932 v newyorskom Long islande, kde bol JH po prvý krát oficiálnou súťažou. Pravdaže, je malá pravdepodobnosť že sa tento podobal tomu dnešnému. Vtedy to bolo ešte bez presne stanovaných pravidiel a celý handling skôr spočíval na báze súťaže Dieťa a pes, ktoré sa v nedávnej minulosti konali vo väčšej miere ako teraz aj v Európe. Väčšinou nikto nevedel jasné pravidlá a stávalo sa takmer pravidlom, že vyhralo najroztomilejšie a najmenšie dieťa s najväčším psom, ktoré vzbudzovalo obrovský úspech u divákov.

Až v USA v roku 1971 bol uznaný Americkým kennel clubom za oficiálnu súťaž spočiatku pod názvom Junior Showmanship. Vtedy boli po prvý krát vyhotovené záväzné pravidlá pre mladých účastníkov ako aj pre rozhodcov. Dodnes je JH vedený známou a uznávanou rozhodkyňou Liz Cartledgeovou. 

No mali by sme sa však zmieniť o tom, že všetko okolo JH by bolo pomerne nemožné bez veľkej celosvetovej podpory a pomoci firmy Pedigree, ktorej veľkorysá pomoc vytvorila predpoklady na to, aby sa Crufts Dog Show, najvňčšej výstave psov na svete a, bezpochyby, aj najdôležitejšej v Anglicku, každý rok konala súťaž medzinárodných junior handlerov roku. Pravidelne sa tu stretávajú najlepší mladí vystavovatelia niekoľkých kontinentov a reprezentujú tak svoju krajinu na tak presížnej výstave.

V JH vládne milá a priateľská atmosféra, ktorá učí mládež zniesť prehru, tešiť sa z výhry a zároveň dokázať oceniť výony druhých. Táto súťaž zároveň prehlbuje vzťah medzi psom a dieťaťom. Učia sa tu rôzne figúry. Tejto súťaži by sa mala venovať obzvlášť veľká pozornosť, pretože deti sú vlastne nástupcovia súčasnej generácie. 

JH, tak ako ktorákoľvek iná záľuba, musí vychádzať v prvom rade zo záujmu a nie je možné dieťa do neho nútiť. Musí sa rozhodnúť samo... 

JH na Slovensku a v susedných štátoch je rozdelený do dvoch vek.kategórií, a to na mladšiu  (od 9 do 14 rokov) a staršiu (od 14 do17 rkov) Do tejto súťaže sa prihlasuje pomocou prihlášky  k danej výstave, alebo sa môže dohlásiť aj na  mieste , avšak väčšiou za zvýšené poplatky.

Do JH si môže mladý vystavovateľ vziať akékoľvek plemeno psa, i to, ktoré sa v ten deň neposudzuje, apsík nemusí byť, vo väčšine prípadov, ani nahlásený na výstavu, ale mal by byť čistokrvný a mať preukaz pôvodu. 

Poslednou dobou sa JH teší stále väčšej obľube a konkurencia je silnejšia, teda nároky na víťaza sú väčšie a väčšie...

 

PRIEBEH SÚŤAŽE / COURSE COMPETITION

Dievčatá a chlapci súťažia dohromady. Súťažiaci mladý vystavovateľ sa musí včas a správne prihlásiť. Mladý vystavovateľ by mal poznať nielen svojho psa, s ktorým súťaží, ale vedieť niečo i o plemene ku ktorému prislúcha a jeho zaradenie do FCI skupiny. Rovnako by mal vedieť zásadné veci z výstavného poriadku - predovšetkým druhy tried, udeľovanie známok a titulov, samozrejme podľa typu výstav. Pes by mal byť pekne upravený a rovnakou samozrejmosťou by malo byť vhodné oblečenie mladého vystavovateľa-kostým je určite lepší než deravé rifle a topánky na nízkom podpätku sú lepšie ako topánky s podpätkom... Farba oblečenia by mala kontrastovať s farbou psa, aby pes mohol dobre vyniknúť(predvádza sa predsa pes, nie my!). Do kruhu by sa malo nastupovaťs úsmevom a radostným psíkom, tak nezabudnite vhodné pamlsky pre neho! Najskôr sa predvádzjú psi v skupine- v pohybe i v postoji (súčasťou je väčšinou aj ukážka chrupu psa) a nasleduje predvedenie vo figúrach. Hlavnou zásadou pri predvádzaní psa (ako v skupine tak aj pri samotnom predvedení) je, že v každej situácií musí byťpes medzi mladým vystavovateľom a posudzovateľom- nikdy svojim telom nesmie zakrývať posudzovateľovi výhľad na psa.

 

JEDNOTLIVÉ FIGÚRY / INDIVIDUAL FIGURES

Keď mladého vystavovateľa posudzovateľ vyzve, aby ste k nemu prišli, postavte svojho psa do výstavného postoja špecifického pre každé plemeno. Pozor na vzdialenosť od rozhodcu! Ak máte veľké plemeno alebo stredné plemeno, postavte ho pred neho približne na meter, lebo posudzovateľ musí psa vidieť celého z boku, a nie iba chrbát psa. Ak však máte malého psa, postavte sa ďalej, asi tak dva metre od rozhodcu. Pravidlo č.1 znie: Nikdy sa nelepte na rozhodcu! Vždy musí vidieť celého psa z väčšej vzdialenosti. Pokiaľ bude mať posudzujúci k dispozícií stôl, psa malého plemena na neho postavíme. Po pristúpení pred posudzovateľa  vo výstavnom postoji zvyčajne nasleduje ukážka chrupu psa. Ukážka chrupu psa (zubov) sa robí s citom, nie násilím, psa pritom veľmi chválime a hovoríme s ním. Po prehliadke zubov si väčšinou posudzovateľ vášho psa pohladk a zistí, či má naozaj priateľskú povahu a nie je agresívny alebo "bláznivý". Pes, ktorý napáda alebo nechce dať ukázať chrup je z posudzovania vylúčený. Musíte mať na pamäti, že vášho psa nemôžete vedieť predviesť len vy, ale aj ktorékoľvek iné dieťa v kruhu, čo sa často stáva pri takzvanej výmene psa. 

Obchádzanie psa patrí taktiež k základným  figúram JH. Celú dobu v kruhu musíte bezpečne sledovať posudzovateľa a jeho pohyb pri posudzovaní. Akonáhle začne pri posudzovaní obchádzať Vášho psa, alebo taktiež v rade, kde stojíte za sebou, muste tiež automaticky zmeniť svoj postoj tak, aby ste nikdy nezakryli svojho psa. Pri obchádzaní v stoji môžete celú dobu držať chvost, alebo ho aj na chvíľu pustiť. Pozor tiež na predvádzacie vodítko. To by nemalo byť príliš dlhé, aby sa Vám s ním lepšie a rýchlejšie manipulovalo. Môžete ho mať preložené okolo krku, alebo stočené v jednej ruke, aby nebolo vidno koniec vôdzky. Nikdy nenechávajte viať vodítko za psom alebo na zemi. 

Medzi najčastejšie pokladané figúry v JH  patria tie, ktoré pripomínajú písmená abecedy, geometrické útvary alebo číslice. takými sú figúra v písmene obráteného L doprava alebo doľava, písmeno T, O, či trojuholník. Vo finále môžete dostať za úlohu urobiť práve písmeno L vo dvojci, alebo aj číslicu 8, ktorá patrí k tým zložitejším, a rozhoduje často  o poradí. Ten kto ju zvládne plynulejšie a lepšie, vyhráva.

V kruhu na výstave dávajte tiež pozor na ostatných handlerov a ich psov, aby vám nejaký iný pes nevbehol do dráhy, či neprovokoval Vášho ku hre a nepozornosti. Strážte si rozostupy. Urobte si takú medzeru medzi ostatnými psami, aby vám nejaký cudzí nečuchal k chvostu vášho psa, a naopak. Počas celého posudzovania by pes mal sledovať len vás a nemal by sa nechať rušiť ostatnými vplyvmi. 

Tam a späť / Back and forth

Tento cvik umožňuje posudzovateľovi posúdiť pohyb psa zpredu a zozadu. Pri jeho predvedení je treba mimoriadne dbať na to, aby sa pes pohyboval presne od posudzovateľa a bez toho aby sa zastavil, aby sa po otočke pohyboval po rovnakej čiare opäť ku posudzovateľovi- bez toho aby posudzovateľ musel meniť svoje miesto. Ak sa majú posudzovateľovi súčastne predviesť dva psi, musia obaja vystavovatelia dbať na to, aby obaja psi bežali vedľa seba v zornom poli posudzovateľa a aby v smere od posudzovateľa i k nemu vyštartovali naraz. Oba psi idú v každom prípade uprostred a obrat sa prevádza zmenou ruky- to preto aby posudzovateľ mal nerušený pohľad na oboch predvádzaných psov.

Trojuholník / Triangle

Túto figúru začíname tak, že vyjdeme doprava z pohľadu posudzovateľa, ideme šikmou priamkou k pravému rohu kruhu. Psa máme v pravej ruke a zhruba po metri chôdze si ho prehodíme do ľavej. No nerobte to tak, že si len vodítko prehodíte z ruky do ruky. Radšej sa okolo neho otočte, aby ste na psa videli. Keď prídete na koniec, obtočte so psíkom doľava. Tu nie je žiadny obrat a na konci druhej strany obtočte opäť doľava a opäť bez obratov. Keď budete prichádzať k posudzovateľovi obíďte psíka zozadu a dajte si ho na pravú stranu. Tak, aby ho posudzovateľ opäť videl. Figúru ukončíme ako vždy postojom.  

Figúra "T" / Figure "T"

   Ďalšou, veľmi často používanou figúrou, ktorá sa veľmi podobá figúre "L", je figúra "T". Tu musíme dbať na to, aby boli obe strany ramien rovnako dlhé. Dobrou radou je, počítať si kroky a urobiť rovnaký počet krokov aj na strane druhej. Nemôže sa Vám tak ľahko stať, že Vaša figúra bude vyzerať ako L, teda, že jedna strana bude dlhá, a jedna krátka. Figúra opäť ako vždy začína výstavným postojom, psa si prehodíme z pravej ruky do ľavej a vychádzame. Začiatok je rovnaký ako u figúry L doprava, platia teda rovnaké pravidlá. Mali by sme urobiť pravý uhol na konci "nožičky", najpoužívanejší je asi obrat vnútorný, teda prehodenie vodítka z ruky do ruky. Ako náhle máme akoby písmeno L dorobené, pokračujeme v úsečke, aby to, čo robíme, nebolo L, ale T. Na konci druhej "nožičky" je opäť obrat a návrat ku posudzovateľovi. Opäť ukončíme výstavným postojom pred posudzovateľom, aby z patričnej vzdialenosti videl celého psa. 

Figúra "L" / Figure "L"

Táto figúra obráteného "L" je najpoužívanejšou figrúou v JH. Môže byť pevedená buď doľava alebo doprava. Tu má posudzovateľ možnosť prezrieť si psa zozadu, z bokov a spredu. Figúra opäť začína výstavným postojom pred posudzovateľom. Psa si prehodíme z pravej ruky do ľavej (v prípade L doľava si ho môžete nechať v pravej) a ideme rovno od rozhodcu. Na konci tejto úsečky sa otočíme buď doprava alebo doľava podľa zadania posudzovateľa s podmienkou, že uhol by mal byť pravý. Veľkosť "nožičky" písmena L záleží od veľkosti kuhu a plemena, ale lepšie je využiť čo najviac priestoru, čím dokážeme posudzovateľovi, že s ním vieme pracovať. Na konci tejto "nožičky" urobíme obrat (najviac sa používa  obrat vnútorný o 180stupňov), pes ostáva stále na rovnakej strane, pri obrate  si handler prehodí vodítko do druhej ruky. Po rovnakej línií ako na začiatku sa vraciame späť, priamo pred posudzovateľa. Pred ním dáme psa opäť do výstavného postaja, čím ukončíme figúru. 

Figúra "L" vo dvoch / L shape in two

Táto figúra sa väčšinou dáva vo finále, kedy sa nevie posudzovateľ rozhodnúť o poradí. Spočíva v tom, ako zvádnete predviesť svojho psa, keď tesne vedľa neho ide ďalší, cudzí, ako sa dokážete prispôsobiť tempu väčšinou ného plemena, iného vzrastu a inej rýchlosti a ako dokážete sledovať iného psa, keď ste k nemu chrbtom. Figúra opäť začína postojom, ale tu je už oveľa viac úskalí. Niektorý posudzovatelia chcú, aby psi boli naproti sebe hlavami (v postoji), no iný to berú ako dráždenie psov, a tak chcú, aby mali obaja psi hlavu otočenú doprava. Preto nič nepokazíte tým, ak sa na to posudzovateľa dopredu opýtate. Počkáte na pokyn posudzovateľa a výjdete obaja súčasne, kedy psi sú vedľa seba (vnútri medzi handlermi) a ani jeden, ani druhý by nemal byť popredu či pozadu. Čo ak vy pôjdete s rýchlym chrtom a druhý vystavovateľ s pomalším spoločenským plemenom? Musíte sa jednoducho prispôsobiť. Odporúča sa nadviazať s handlerom očný kontakt a kývnuť na seba, keď budete robiť obrat, obaja prídete na koniec a urobíte súčasne otočku späť. Späť opäť urobíte obrat smerom k rozhodcovi a oba psy musia ísť zase vnútri figúry, medzi Vami dvoma. Potom nasleduje výstavný postoj. Obaja musíte byť opäť na jednej priamke (nesmie byť jeden handler bližšie k posudzovateľovi a jeden ďalej). A počkáte, ký Vám posudzujúci poďakuje. Potom sa zaradíte medzi ostatných handlerov. 

Figúra osem / Figure eight

Táto figúra patrí k tým najťažším a väčšinou rozhodne medzi dvoma najlepšími handlermi o poradí. Z postoja výjdete na pravú stranu z pohľadu posudzovateľa do takzvaného polkruhu, začnete robiť menší kruh zhruba do polovice výstavného kruhu. Vychádzate a psa máte na pravej strane, asi v polovici polkruhu si ho prehodíte do ľavej ruky (psa musíte obísť spredu, aby ste ho nezatienili). Dochádzate kruh a miesto, aby ste odbočili doľava a dokončili ho, odbočíte doprava a robíte nový kruh, ktorý už dokončíte celý. Nezabudnite si psíka prehodiťdo pravej ruky. Urobíte kolo a tesne pred koncom si psa opäť prehodíte do ruky ľavej a dokončíte ten prvý kruh, ktorý ste začali. Pred dokončením figúry si psíka opäť prehoďte do ruky pravej a dorobte výstavný postoj. Dôležité je vedieť dobre využiť priestor kruhu a zároveň sa v ňom celom vedieť veľmi dobre orientovať. Nesmiete tiež zabudnúť, kedy psíka obísť spredu (pred hlavou) a kedy zozadu (okolo chrbta). Preto ho vždy prvé dva obraty obchádzajte spredu a posledné dva zozadu, tak psíka nezatienite ani pri obratoch. Osmička bude dokonalá len vtedy, keď ju urobíte plynule, bez zastavenia, s využitím čo najväčšieho priestoru. 

Figúra "S" / Figure "S"

Figúra "S" patrí k tým menej používaným, pretože je rovnako ako figúra "Osem" zložitejšia. Najlepšie výsledky dosiahnete jedine tréningom. táto figúra potrebuje veľa trénovania a mnoho času. Dôležitá je opäť orientácia v danom priestore a nesmiete zabudnúť na plynulé obchádzanie psíka. Figúra začína opäť postojom. Psa si nechajte v pravej ruke a choďte na ľavú stranu, akoby urobiť polkruh, ktorý by mal byť asi do polovice kruhu, v ktorom sa odohráva  JH, a v polovici tohto polkruhu psa obíďte spredu, aby ste ho nezatienili. Psa, s ktorým idete urobiť druhý polkruh, budete mať teraz v ľavej ruke. Opäť v poloci polkruhu urobíte obrat, teda obídete psa spredu, a teraz ho budete mať opäť v pravej ruke. Na konci druhého polkruhu nasleduje  zase obrat a návrat po rovankej línií, po ktorej ste išli na začiatku, späť k posuzdovateľovi. Opäť urobíte obraty na rovnakých miestach, ako ste ich robili predtým, len s tým rozdielom, že psa obchádzate zozadu. Figúru opäť zakončíte výstavným postojom. 

Kruh / Ring

Figúru kruhu používajú väčšinou posudzovatelia k tomu, aby posúdili pohyb jednotlivých psov a mali možnosť porovnávať ich pohyb s ostatnými psami. Posudzovateľ obvykle stojí v strede kruhu a kontroluje pohyb psov zo strany. Ak zmení však posudzovateľ svoje stanovište mimo kruhu, zatiaľ čo vystavovatelia vedú psov v kruhu, musí mladý vystavovateľ krátko pred posudzovateľom prejsť na duhú stranu psa a krátko za posudzovateľom opäť na pôvodnú stranu, pričom ani v tomto prípade sa nesmie nikdy dostať medzi posudzovateľa a psa (to znamená, ak sa blíži vystavovateľ ku posuzdovateľovi so psom, vedie vystavovateľ psa zľava doprava pred svojim telom, a keď sa vzdiaľuje od posudzovateľa , prechádza pes na ľavú stranu vystavovateľa  za jeho telom).

A na záver nezabudnúť na toto: NIKDY NEZATIENIŤ POHĽAD POSUDZOVATEĽA NA PSA!!!!

Finále / Finale

Do záverečného finále postupujú v SR a ČR iba traja (v PL štyria) najlepší  junior handleri za mladšiu a staršiu vekovú kategóriu, ktorý zvedú posledný boj medzi sebou o umiestnenie na stupňoch víťazov. Začiatok finále JH a slávnostne vyzdobené miesto - hala je napísané vo výstavnom katalógu a väčšinou zahajuje ostatné záverečné súťaže a prehliadku víťaznych psov na výstave. Finalisti sa stretnú asi 15 minút pred stanovaným začiatkom v takzvanom prípravnom kruhu, ktorý susedí tesne vedľa záverečného kruhu, kde sa zoradia podľa veľkostí psov - od najväčšieho po najmenšieho psa  (nie podľa výšky junior handlera). Moderátor, ktorý celú záverečnú show uvádza prečíta postupne do mikrofónu meno a plemeno každého finalistu. Títo traja finalisti vbiehajú do kruhu po jednom za sebou  a obehnú jeden krát celé kolečko, samozrejme každý prispôsobí tempo podľa veľkosti predvádzaného psa. Potom sa zastavia vedľa seba, čelom k posudzovateľovi a postavia svojich psov do výstavného postoja a čakajú na ďalší pokyn posudzovateľa. Posudzovateľ vyzve každého zvlášť, aby predviedol jednu až dve figúry, ktoré buď zopakujú aj ostatný dvaja, alebo každý dostane odlišné figúry.. Veľmi obľúbenou u posudzovateľov je vo finále i figúra L, ktorú robia dvaja JH naraz. Potom veľmi často nasleduje takzvaná výmena psov medzi sebou, aby súťažiaci predviedol, ako si dokáže poradiť s cudzím psom. Tu sa nezabudnite opýtať jeho majiteľa na meno psíka, prípadne, či mu môžete dať pamlsok, ktorý by mal mať každý JH pripravený vo vačku. Na cudzieho psíka najprv prehovorte jeho menom, pohlaďte ho a opatrne ho skúste postaviť do výstavného postoja- určite tu zaboduje ten súťažiaci, ktorý predtým pozoroval , ako jeho majiteľ iné plemeno predvádzal!  Nikdy so spom nezaobchádzajte hrubo a neťahajte ho za sebou nasilu! Pokiaľ Vám cudzí psík začne vzpierať sa na vodítku, prípadne bude chcieť utiecť za svojim juniorhandlerom, alebo dokonca za jeho majiteľom za kruhom, skúste mu dať pamlsok  a dobre si skontrolujte vodítko, aby sa z neho nevyvliekol a neutiekol Vám z kruhu von. Prehovárajte k nemu vľúdnym hlasom  a pohlaďte ho- trébars si dá potom povedať! Aj s cudzím psíkom budete musieť určite urobiť nejakú figúru, ktorú si posudzovateľ bude priať, medzi ne patrí taktiež  nikdy neopomíjená figúra  -  základné pravidlo postavenia: POSUDZOVATEĽ-PES-HANDLER, (to znamená: vždy musí posudzovateľ vidieť ako prvého psa a handlera vždy až za ním, nikdy to nesmie byť: POSUDZOVATEĽ-HANDLER-PES!!!!!!) Toto záverečné finále prebieha pri všade stojacich okolo celého kruhu davu prizerajúcich sa divákov, ktorý dávajú svojim potleskom najavo, kto sa im viac páči, ale posudzovateľ ma už väčšinou jasno a pri umiestňovaní na stupne víťazov hodnotí každého finalistu podľa všetkých predkôl a samotné finále je už len onou čerešničkou na torte, keď už má každý svoje miesto na stupni isté a keď Vám isto urobí rovnakú radosť ako tretie miesto, alebo to najvyššie! Väčšinou sa umiestnenie vyhlasuje moderátorom do mikrofóna od tretieho miesta. Nezabudnite svojho psíka na stupni pekne postaviť do výstavného postoja, alebo len posadiť a venujte vždy pripraveným fotografom milý úsmev! Posudzovateľovi, ktorý sa s vami na pamiatku taktiež rád vyfotí ešte raz poďakujete za tak pekné umiestnenie a pri odchodu z kruhu si vyzdvihnite u zapisovateľky Preukaz mladého vystavovateľa, kde si skontrolujte zapísané umiestnenie. 

  

Viac rozpísané o Junior Handlingu nájdete na perfektne urobených stránkach Terezy Šubertovej http://sweb.cz/t.subertova/ v Sekcii Articles nájdete opisy: Predvádzanie cudzieho psíka, JH v Poľsku, Poľský výstavný slovníček, Semifinále, Predkolo, Výstavný postoj, Ako sa obliecť?, Znalosti      

      

 

  

 

    

 

              

 

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33