OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 
Spomíname/In Memory
 
 
Na tejto podstránke si budeme navždy s láskou spomínať na naších psích miláčikov, ktorý už žiaľ nie sú s nami, ale v naších spomienkach a srdciach budú neustále s nami...
 
This sub-page, we will be forever remembered  with love for our canise pets, which has unfortunately not with us, but our memories and hearts are always with us...
 
Prikladám sem jeden krásny príbeh, ktorý mi v ťažkej chvíli keď mi zomrel môj prvý pes v živote čo som mala poslala moja kamarátka Zuzka, stojí skutočne za to prečítať si ho
 
I attach here a beautiful story to me in a difficult moment when I died mi firstdog I have in my life had sent a friend Zuzka, actually stands for read it
 
Dúhový most
 
Nebo a Zem spája most. Volá sa Dúhový most, pretože má farby dúhy. Práve na konci Dúhového mosta je zem s lúkami, kopcami a údoliami zarastenými sviežou zelenou trávou. Keď zomrie milované zviera, odíde do tejto zeme. Tu je vždy dostatok jedla a pitia a teplé jarné počasie. Staré a choré zvieratá sú tu opäť mladé a zdravé. Tie, ktoré boli nejako zmrzačené sú opäť krásne. Celé dni sa tu všetci spolu hrajú. Len jedno jediné tu chýba. Ich človek na zemi, ktorý ich miluje. A tak sa každý deň hrajú a behajú dokiaľ nepríde deň, keď sa jeden z nich prestane hrať a rozhliadne sa. Nos zavetrí, oči uprene zahliadnu. Ten jeden z nich rýchlo odbehne od skupiny. Práve ťa uvidel a vo chvíli, keď sa ty a tvoj priateľ stretnete, zoberieš ho do svojej náruče a objímeš ho. Pobozká tvoju tvár znova a znova a ty sa znova zahľadíš do jeho verných očí. Potom prekročíte Dúhový most spolu a už nikdy viac sa nerozdelíte...
 
   CH.JERON ATREI (Toby-senior)    
 
 
 
12.02.1996 - 21.08.2009
Slovenský šampión krásy / Slovak Champion
Slovenský veterán šampión / Slovak Veteran Champion
Český veterán šampión / Czech Veteran Champion
Klubový víťaz veteránov / Club Winner Veterans
 
Mnohokrát CAC, r.CAC, BOB, 5x BIS, 4x rez.BIS, 1x BIS 3, 1x BIS 3 najkrajší z tried čestnej, Krajský víťaz, Oblastný víťaz, Víťaz Slovenska 2001 / Often CAC, r.CAC, BOB, BIS 5x, Rez.BIS 4x, 3. BIS 1x, 1x place BIS class fair, Regional Winner, Winner Slovakia 2001...
 
  
  
 
 
 
aktualizované: 15.05.2016 16:43:33