OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

  

Novinky / News 

 

   26.01.2015 Dnes máme doma oslávenca, ktorý dovŕšil 7 rok svojho života a je ním Solaris Avis Magic Moment (Toby). Prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov na výstavách milovaný náš Toby kiss

            26.01.2015 Today we have at home honoree, who reached seven years of his life and it is Solaris Avis Magic Moment (Toby). We wish you health, happiness and success in the shows our beloved Toby kiss

 

  11.01.2015 Medzinárodná výstava psov Nitra, všetko z výstavy nájdete v sekciach Výstavy 2015 Chesvet Line Image Black Pearls a Solaris Avis Magic Moment smiley smiley

            11.01.2015 International Dog Show Nitra, everything from show are in section Shows 2015 Chesvet Line Image Black Perals and Solaris Avis Magic Moment smiley smiley

 

2015

 

  29.11.2014 Medzinárodná výstava psov Slovakia CUP Nitra. Všetky naše ocenenia nájdete v sekcii Výstavy 2014 JCH. Chesvet Line Image Black Pearls yes

            29.11.2014 International Dog Show Slovakia CUP Nitra. All of our awards, see the section Show 2014 JCh. Chesvet Line Image Black Pearls yes 

 


  14.10.2014 Dnes má náš importovaný pes Chesvet Line Image Black Pearls (Larry) 3 narodeniny smiley Veľa dobrého zdravia a šťastia prajeme na výstavách slniečko naše heart 

               14.10.2014 Today our imported Chesvet Line Image Black Pearls (Larry) 3 birthdays smiley A lot of good health and happiness we wish for our exhibitions shine heart    

 

  21.08.2014 V dnešný deň si pripomíname smutné piate výročie od úmrtia môjho milovaného psa CH. JERON ATREI (Tobynko). Bol si môj prvý pes s ktorým som sa veľmi dobre cítila, bol si mojou veľkou láskou a stále ňou aj si. je to až neuveriteľné, ale každý deň na Teba spomínam, ako nám spolu bolo dobre a zabudnúť sa stále nedá! Odpočívaj v pokoji láska moja a sni sladko svoj Večný sen.. heart heart

            21.08.2014 In this day we commemorate the fifth anniversary of the sad death of my beloved dog CH. JERON ATREI (Tobynko). You were my first dog with whom I feel very well, he was my great love and still have it also. Hard to believe, but every day on you remember how we were well together and you still can not forget! Rest in peace my love and dream sweetly his eternal dream... heart heart

 

 

  30.03.2014 Medzinárodná výstava psov Nitra. Výsledky z pre nás úspešnej výstavy nájdete v sekcii Výstavy 2014 JCH. Chesvet Line Image Black Pearls wink yes

           30.03.2014 International Dog Show Nitra. The results of a successful for us, see the sections shows 2014 JCH. Chesvet Line Image Black Pearls wink yes

 

 

  28.03.2014 Šampión Šampiónov Victory Show Nitra. Náš JCH. CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry) sa po prvý krát zúčastnil takejto veľkolepej výstavy, veľmi pekne sa prezentoval a získal okrem iného krásny titul VICTORY JUNIOR WINNER!!! Viac o výstave v sekcii Výstavy 2014 JCH. Chesvet LineImage Black Pearls yes cheeky smiley

            28.03.2014 Champion of Champions Victory Show Nitra. Our JCH. CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry) for the first time took part in such a magnificient exhibition, very nicely presented and received among other things a nice title VICTORY JUNIOR WINNER!!! More about the exhibition section shows 2014 JCH. Chesvet Line Image Black Pearls yes cheekysmiley

 

 

  14.02.2014 Krásneho Valentína všetkým prajeme... heart heart heart

            14.02.2014 We wish all the beautiful Valentine´s Day... heart heart heart

 

 

  26.01.2014 Dnes oslavuje svoje šieste narodeniny náš MultiCH., GrandCH. SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT (Toby). Prajeme mu veľa dobrého zdravia, šťastia na výstavách a veľa lásky od nás všetkých... heart cheeky kiss

            26.01.2014 Today celebrates its sixth birthday, our MultiCH., GrandCH. SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT (Toby). We wish him good health, happiness exhibitions and a lot of love from all of us... heart cheeky kiss

 

  

 

 

  18.01.2014 Medzinárodná výstava psov Trenčín. Viac o výstave a úspechoch z výstavy nájdete v sekcii Výstavy 2014 Chesvet Line Image Black Pearls a v sekcii Junior Handling wink yes

            18.01.2014 International Dog Show Trenčín. More about the exhibition and the success of the exhibition, see the section shows 2014 Chesvet Line Image Black Pearls and section Junior Handling wink yes

 

2014

 

 01.12.2013 Medzinárodná výstava psov Nitra. Náš pes Solaris Avis Magic Moment (Toby) na tejto výstave splnil podmienky pre pridelenie titulu GRAND ŠAMPIÓN SLOVENSKA !!!!! Máme veľkú radosť a srdečne mu gratulujeme

              01.12.2013 International dog show Nitra. Our dog Solaris Avis Magic Moment (Toby) on this show to qualify for a GRAND CHAMPION OF SLOVAKIA !!! We have great pleasure and heartily congratulate him

    

 

 

 26.-27.10.2013 Medzinárodná výstava psov Bratislava. O výstave a výsledky z výstavy nájdete v sekcii Výstavy 2013 JCh., CH. Solaris Avis Magic Moment, Junior Handling a Fotogaléria

              26.-27.10.2013 International Dog Show Bratislava. The exhibition and show results, see the section shows JCh., CH. Solaris Avis Magic Moment, Junior Handling and Photogallery

 

 14.10.2013 Dnes má náš pes CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry) druhé narodeniny Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a úspechov na výstavách, veľa dobrého mlsania a kopec skvelých zážitkov v našej rodine... Všetko len to naj, naj, naj LARRY, ľúbime ťa!!! 

           14.10.2013 Today is our youngestdog CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS (Larry) second birthday We wish him good health, happiness and success in the show, a lot of good sweets and a lot of great experiences in our family... Everything just that most, most, most LARRY, we love you!!! 

 15.09.2013 Národná výstava psov Lučenec, kompletné výsledky z výstavy nájdete v sekcii Výstavy 2013 JCh., Ch. Solaris Avis Magic Moment a Výstavy 2013 Chesvet Line Image Black Pearls, ktorý na tejto výstave splnil podmienky pre udelenie titulu JUNIOR ŠAMPIÓN SLOVENSKA!!!     

           15.09.2013 National Dog Show Lučenec, full results from the show, see the section shows 2013 JCh., Ch. Solaris Avis Magic Moment and shows 2013 Chesvet Line Image Black Pearls, that this exhibition has fulfilled conditions for title JUNIOR CHAMPIONS OF SLOVAKIA!!!       

 

 21.08.2013 Už ubehli smutné štyri roky, čo nás opustil môj milovaný úplne prvý pes, ktorého som v živote vlastnila a ktorého som milovala z celého môjho srdca. Milovaný môj CH.JERON ATREI (Tobynko), ani po štyroch rokoch na Teba nemôžem zabudnúť, neprejde deň v ktorom by som na Teba nespomínala, smútok v mojom srdci za Tebou asi ostane skutočne navždy. Tobynko junior je na Teba veľmi podobný výzorom a aj povahou, ale nie si to Ty!! Odpočívaj v pokoji, chýbaš mi zlatíčko! Priatelia a známy, prosím Vás, spomeňte si na môjho jedinečného psa Tobyho a venujte mu krátku tichú spomienku ĎAKUJEM!!!

           21.08.2013 We have completed sad four years that left us absolutely loved my first dog, whom I have ever awned and I loved with all my heart. My beloved CH.JERON ATREI (Toby), even after four years on you can not forget, not a day goes by in which I mention to thee, sadness in my heart for Thee probably remain forever really. Toby is junior at you a very similar appearance and character, but it´s not you! Rest in peace, I miss you sweethesrt! Friends and acquaintances, please remember to my unique dog Toby and pay him a brief silent tribute THANK YOU!!!

    

          

 17.08.2013 Medzinárodná výstava psov Bratislava, všetko o výstave, úspechoch a podobne nájdete v sekcii Junior Handling, Fotogaléria a Výstavy 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS

           17.08.2013 International Dog Show Bratislava, everything about the show, achievements and the like, see the section Junior Handling, Photo gallery and Exhibitions 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS 

 

 04.08.2013 Medzinárodná výstava psov Zakopane (Poľsko), viac k tejto výstave nájdete v sekcii Výstavy 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS, v sekcii Junior Handling a vo Fotogalérií

              04.08.2013 International Dog Show Zakopane (Poland), more on this exhibition, see section shows 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS, Junior Handling section and the Photogallery

 

 28.07.2013 Národná výstava psov Bedzin (Poľsko), opäť pekný úspech nášho psa Larry nájdete v sekcii Výstavy 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS a vo Footogalérií...

              28.07.2013 National Dog Show Bedzin (Poland), again a nice success of our Larry, see section shows 2013 CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS and the Photogallery

  

 30.06.2013 Národná výstava psov Ustroń (Poľsko), super výsledky nášho psa Larryho nájde v sekcii Výstavy Chesvet Line Image Black Pearls 2013 a vo Fotogalérií  

           30.062013 National Dog Show Ustroń (Poland) results of our super dog Larry finds in the Exhibitions 2013 Chesvet Line Image Black Pearls and the Photogallery

 

 12.05.2013 Medzinárodná výstava psov Košice, všetko o výstave a o úspechu nášho psa CH. Solaris Avis Magic Moment nájdete v sekcii Výstavy 2013, vo fotogalérií a v sekcii Junior Handling Dominika Machynová

              12.05.2013 International Dog Show Košice, everything about the show and the success of our dog CH. Solaris Avis Magic Moment, see section 2013 shows, in photo galleries and Junior Handling section Dominika Machynova

 

 

  24.03.2013 Špeciálna Klubová výstava Nedanovce, viac o výstave nájdete v sekcii Výstavy 2013 Chesvet Line Image Black Pearls a vo Fotogalérií  

            24.03.2013 Special Club Show Nedanovce, more about the show, see the section Shows 2013 Chesvet Line Image Black Pearls and the photogallery   


 

 14.02.2013 Krásneho Valentína všetkým... 

           14.02.2013 Beautiful Valentine´s Day to all... 

 

 14.02.2013 Dnes má náš Larry (CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS) 16 mesiacov a urobili sme mu zopár fotiek... Vyrástol do krásy, však nakoniec, posúďte sami...  Viac Fotografií čoskoro vo Fotogalérií 

            14.02.2013 Today our Larry (CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS) 16 months and we made him some photos... He grew up in beauty, but in the end, judge for yourself...  More photos in the gallery soon 

 

 

 26.01.2013 Dnes oslavuje svoje piate narodeniny náš milovaný Toby (CH. SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT). Prajeme mu veľa zdravia a šťastia vo výstavných kruhoch, skvelých psích kamarátov a kamarátky a more lásky od nás všetkých... 

               26.01.2013 Today is celebrating its fifth birthday our beloved Toby (CH.SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT). We wish him good health and happiness in the show ring, great dog friends and more friends and love from all us... 

      

     

 

2013

 

 

24.12.2012 Ďakujeme všetkým našim priateľom a známym za krásne priania ku Vianočným sviatkom a Novému roku, ktoré sme dodnes od Vás obdržali a ktoré neustále prichádzajú   Všetky priania nájdete v sekcii Vianočné a Novoročné priania 2012! Ešte raz za priania ďakujeme!

      24.12.2012 all our friends, colleagues, visitors to our website and our supporters we wish you Merry Christmas holidays spent in the circle of his closest and happy all year 2012!!! 

 

 

 14.10.2012 Dnes má náš Larry svoj prvý rok života   Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a úspechov na výstavách, veľa krásnych dní v našej rodine a kopec lásky od každého... 

          14.10.2012 Today our Larry his first year of life wish him good health, happiness and success in exhibitions, many beautiful days in our family a lot of love from everyone...   

 

 

 23.09.2012 Špeciálna Klubová výstava Bartošová Lehôtka, skvelé výsledky nášho psa Chesvet Line Image Black Pearls (Larry) nájdete v sekcii Výstavy 2012, Junior Handling a Fotogalérii    Máme veľkú radosť, Larry získal CAJC, JCC, JBOB a BIS Junior Handling!!!  A ešte niečo podstatné z výstavy: zúčatnili sme sa aj bonitácie a sme CHOVNÝ! 

        23.09.2012 Special Club Show Bartošová Lehôtka, great results our dog Chesvet Line Image Black Pearls (Larry), see the section show 2012, and Junior Handling and Photo Gallery    We have great pleasure, larry received CAJC, JCC, JBOB and BIS Junior Handling!!!  And something more substantial from the show: We also attend Bonitation and we STUD! 

 

 21.08.2012 Dnes už ubehli tri roky čo od nás navždy odišiel náš milovaný štvornohý člen rodiny CH. JERON ATREI. Čas síce plynie, ale bolesť nad stratou Tobyho stále trvá a nedá sa zabudnúť. Neprejde deň aby sme ho doma nespomenuli... Venujte mu prosím, tichú spomienku... TOBY, snívaj sladko svoj večný sen a odpočívaj v pokoji..Tvoja rodina!!! 

        21.08.2012 Today, now three years since you left us forever our beloved family member tetrapod CH. JERON ATREI. While time goes by, but the pain of losing Toby persists and can not be forgotten... Not a day that we did not mention it at home... Take it, please, quiet remembrance... TOBY, dreaming sweet dreams and their eternal rest in peace... You family!!! 

  

 

 

 20.08.2012 Medzinárodná výstava psov Bratislava, skvelé úspechy našich psov a reportáž o výstave nájdete vo Výstavách 2012 u našich psov Solaris Avis Magic Moment a Chesvet Line Image Black Pearls a vo Fotogalérii  

        20.08.2012 International Dog Show in Bratislava, great achievements of our dogs and the story about the exhibition see the exhibitions 2012 for our dogs Solaris Avis Magic Moment and Chesvet Line Image Black Pearls and Photo Gallery 

 

 

 15.07.2012 Medzinárodná výstava psov Oberwart (Rakúsko), informácie o výstave nájde klasicky u nášho psa Solaris Avis Magic Moment v sekcii Výstavy 2012 a vo fotogalérií aj s článkom z výstavy  

        15.07.2012 International Dog Show Oberwart (Austria), find information about the exhibition with our classic dog Solaris Avis Magic Moment in section 2012, and shows in galleries and exhibitions of the article  


 

 10.06.2012 Medzinárodná výstava psov Nitra, krásne umiestnenia našich psov a všetko o výstave nájdete v sekcii Výstavy Chesvet Line Image Black Pearls a v sekcii Výstavy Solaris Avis Magic Moment a krátku reportáž z výstavy nájdete zasa vo Fotogalérií    

       10.06.2012 International dog show Nitra, beautiful location and all our dogs for show, see the section Chesvet Line Image Black Pearls in the Exhibitions Solaris Avis magic Moment a brief report from the exhibition can be found again in the gallery

 06.05.2012 Národná výstava psov Banská Bystrica, všetko o výstave a veľa iného nájdete v sekcii Výstavy 2012 Chesvet Line Image Black Pearls a vo Fotogalérií

         06.05.2012 National Dog Show Banska Bystrica, everything about the show and many other see the section 2012 Chesvet Line Image Black Pearls and the gallery

 

 30.04.2012 Vo Fotogalérií je pridaných zopár nových fotiek zo cien Z celoročnej klubovej súťaže Shih-Tzu Pes a Suka roka 2011. Tieto tituly ako je nižie uvedené získali opäť naše psy (JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment a JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše)

        30.04.2012 The photo gallery is added a few new photos from the price of perennial club competition Shih-Tzu dog and bitch of 2011. Such titles as the gain is significantly below our dogs again (Jch., Ch. Solaris Avis Magic Moment and Jch., Ch. Athena Z Tibetskej ríše)

 

 27.04.2012 Rozsiahla aktualizácia Fotogalérie, mnoho nových fotiek a všeličo iné

        27.04.2012 Photo Gallery An extensive update, many new pictures and everything else

 

 28.02.2012 Super správa: Náš pes JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment opäť obhájil klubový titul Shih-Tzu PES ROKA 2011, získal opäť prvé miesto!! A aj naša sučka JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše znova získala klubový titul Shih-Tzu SUČKA ROKA 2011

        28.02.2012 Super news: Our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment again defended the club´s title Shih-Tzu dog of the Year 2011, won first place again! And our female JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše again won the title of Shih-Tzu females of 2011

 

 24.02.2012 Do Fotogalérie sme pridali nové fotky z nášho psa Chesvet Line Image Black Pearls

        24.02.2012 The Photo Gallery, we´ve added new photos of our dog Chesvet Line Image Black Pearls

 

 14.02.2012 Krásneho Valentína všetkým

        14.02.2012 Beautiful Valentine´s Day to all

 

 01.02.2012 Dnes je deň "D", konečne je doma náš nový člen rodiny CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS- Larry  Vo večerných hodinách som ho bola prevziať od chovateľky známej Iriny, ktorá bola ho ochotná cestou na výstavu do Brna mi priviezť! Som šťastná, že ho už máme doma, že nemusel letieť v podpalubí lietadla úplne sám... Irina je veľmi príjemná žena a Larry je zlatíčko, vôbec nesmútil za domovom, rýchlo sa aklimatizoval u nás čo ma veľmi teší. Viac o ňom a jeho prvých dňoch, týždňoch u nás doma nájdete vo Fotogalérií. Takže Vitaj doma milí náš Larry!!! Irina, ďakujem za dovoz Larryho, Svetlana, ďakujem za tak úžasného psa akého mám od Vás!

       01.02.2012 Today is the day "D", is finally home our new family member CHESVET LINE IMAGE BLACK PEARLS- Larry In the evening, I assume it was from a known breeder Irina that he was willing to travel to an exhibition in Brno bring me! I am glad we have him at home, not having to fly in an aircraft hold, all by itself... Irina is a very nice woman, and Larry is a sweetheart, even cried at home, quickly acclimatized here makes me very happy. More abount him and his first days, weeks at home can be found in the gallery. So, Welcome home our dear Larry!!!  Irina, I thank Larry for import, Svetlana, thank you for a wonderful dog from what I have you!

 

 26.01.2012 Dnes náš pes Solaris Avis Magic Moment dovŕšil 4 roky svojho života. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia na výstavách, lásky a dobrých psích kamarátov. Všetko len to naj, naj, naj náš Toby

          26.01.2012 Today our dog Solaris Avis Magic Moment has completed four years of his life. We wish him good health, happines shows, love and good canine friends. Everything is just the most, most, most Toby

   

 

 17.01.2012 Do sekcie naši psi sme pridali nášho nového psa Chesvet Line Image Black Pearls z Ruska, ktorý k nám príde o dva týždne

        To our Dogs section we have added our new dog Chesvet Line Black Pearls from Russia to join us for two weeks

 

 06.01.2012 Onedlho pribudne v našej chovateľskej stanici nový člen, bude ním čierny pes menom Chesvet Line Image Black Pearls z ruskej chovateľskej stanice www.chesvet-line.narod.ru Tešíme sa na neho

        06.01.2012 Soon there will in our kennel new memeber, it will be a black dog named Chesvet Line Image Black Pearls of the Russian kennel www.chesvet-line.narod.ru I look forward to it

 

     

2012

                  24.12.2011 Všetkým našim priateľom, známym, návštevníkom našich web stránok a našim sympatizantom prajeme Krásne Vianočné sviatky prežité v kruhu svojich najbližších a Šťastný celý rok 2012!!!

                                   24.12.2011 all our friends, colleagues, visitors to our website and our supporters we wish you Merry Christmas holidays spent in the circle of his closest and happy all year 2012!!!

 

 

                  23.12.2011 Ďakujeme všetkým našim priateľom a známym za krásne priania ku Vianočným sviatkom a Novému roku, ktoré sme dodnes od Vás obdržali a ktoré neustále prichádzajú   Všetky priania nájdete v sekcii Vianočné a Novoročné priania 2011! Ešte raz za priania ďakujeme! 

                            23.12.2011 Thanks to all our friends for the beautiful greeting cards to Christmas and New Year, we have received from you today and always come all cards in the section Christmas and New Year wishes 2011! Once again thank you for the wishes!

 

                     14.10.2011 V dnešný deň nám z Poľska prišiel oficiálne potvrdený titul SAMPIÓN POĽSKA pre nášho psa JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. Tešíme sa z jeho úspechov na výstavách a prajeme mu len tak ďalej

                                  14.10.2011 In this day we came from Poland, officially confirmed the title CHAMPION OF POLAND for our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. We look forward to his successes at shows and just wish him further

 

 

  

                     20.-21.08.2011 V sekcii Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment sú pridané aktuálne výsledky z dvoch Medzinárodných výstav psov v Bratislave

                                 20.-21.08.2011 The section shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment added two new data from the International Dog Show in Bratislava

 

                 21.08.2011 S úctou a láskou spomíname na druhé smutné výročie úmrtia nášho milovaného psa CH. JERON ATREI (Toby). Ani po dvoch rokoch bolesť v našich srdciach neutíchla, veľmi nám chýbaš Tobynko náš, denne na Teba myslíme a spomíname... ODPOČÍVAJ V POKOJI!

                           21.08.2011 with respect and love to remember the second anniversary of the sad death of our beloved dog CH. JERON ATREI (Toby). Even after two years of pain, rage in our hearts, we really miss our Tobynko, a day to remember and think of you... REST IN PEACE!!!

                

                      24.07.2011 V sekcii Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment sú pridané výsledky z Medzinárodnej výstavy psov vo Veľkej Ide 

                                  24.07.2011 In section shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment added the results from the International dog show in Veľká Ida

                      Dňa 03.07.2011 na Národnej výstave psov Ustroň (PL) splnil náš pes JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment podmienky pre udelenie titulu POĽSKÝ ŠAMPIÓN !!!!! Veľmi sa tešíme jeho ďalšiemu šampionátu a veríme v jeho ďalšie šampionáty!!!

                           On 03.07.2011 the National Dog Show Ustron (PL) to meet our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment conditions for title POLAND CHAMPION !!!!! We are very pleased to further his championship, and we believe in the next championships!!!  

 

 

                  03.07.2011 Národná výstava psov Ustroň (PL), všetky naše výborné informácie o výstave nájdete v sekciách Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, vo Fotogalérii a v Junior Handlingu

                            03.07.2011 National Dog Show Ustron (PL), all of our great information on the show, see shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, a photo gallery and Junior Handling 

 

                      04.06.2011 Medzinárodná výstava psov Nitra a Letná klubová výstava psov Nitra, všetky informácie o oboch výstavách nájdete v sekciách Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment a vo Fotogalérií  

                           04.06.2011 International Dog Show Nitra and Summer Club Dog Show Nitra, all information about both exhibitions can be found in the sections Shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment and in the Photogallery  

 

                      01.05.2011 Národná výstava psov Banská Bystrica, všetky informácie o výstave a našich úspechoch nájde opäť v sekciách Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic, v Junior Handlingu a vo Fotogalérií 

                                  01.05.2011 National Dog Show Banská Bystrica, all information about the exhibition and our achievements can be found in the sections again shows CH. Solaris Avis Magic Moment, Junior Handling and the photogallery

 

                       Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa vody a super šibačov prajeme všetkým tým, čo naše web stránky radi navštevujú a samozrejme všetkým naším priateľom a známym...

                                   Happy Easter, lots of cool water and bathing wish all those who love our site visit and of course all our friends and...

 

 

 

                       20.03.2011 Národná výstava psov Nitracanis Nitra, výsledky a všeličo iné nájdete v sekcii Výstavy JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, vo Fotogalérií a v JH

                                   20.03.2011 National Dog Show Nitracanis Nitra, results and many others, see the section JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, in the gallery, and JH

 

                       04.03.2011 V dnešný deň sme dostali skvelú správu zo Slovenského klubu Tibetských plemien a to, vyhodnocovala sa súťaž Pes roka a suka roka 2010 (Shih-tzu). Na prvých miestach sa v plemene umiestnil náš pes JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment a naša suka JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše!!! Veľmi sa tešíme opakovanému víťazstvu z predošlého roka!!!!  

                                    04.03.2011 In this day we received great news from the Slovak Club and the Tibetan breeds, evaluate the competition and female dog of the year 2010 (Shih-Tzu). For the first places in our dog breed placed JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment and our female JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše!!! We are very pleased to repeated victories in the previous year!!!    

 
 

                       20.02.2011 Na Medzinárodnej výstave v Prešove splnila naša fenka podmienky pre udelenie titulu Slovenský šampión, gratulujeme našej Athene Z Tibetskej ríše k uvedenému titulu   Viac informácií o ďalších naších úspechoch z tejto výstavy hľadajte v sekciach Výstavy 2011, Junior Handling a vo Fotogalérií  

                            20.02.2011 At the International exhibition in Prešov meet our female conditions for the title Slovak champion , congratulations to our Athene Z Tibetskej ríše to that title   More about our other achievements of this exhibition in the search section of the exhibition 2011, Junior Handling and the gallery

  

 

 

 

 

                       12.02.2011 Dnes sme si pripomenuli nedožité 15 narodeniny nášho milovaného CH. JERONA ATREIATobynka (seniora). Zlatíčko naše, je nám stále za Tebou veľmi smutno, chýbaš nám! Prajeme Ti krásnu oslavu tam hore, v psom nebíčku 

                            12.02.2011 Today we celebrated the 15 birthday did not live our beloved CH. JERON ATREI Toby (senior). Our darling, we are still very sad to see you, I miss us! We wish you a beautiful celebration up there, Cafeteria is dogs 

  

    

                       
 

                       26.01.2011 V dnešný deň sa náš pes JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment dožil troch rokov. Prajeme Ti Tobynko náš veľa zdravia, šťastia a hlavne výstavných úspechov, aby si nám robil radosť aspoň takú akú doteraz a prajeme Ti aby si sa aj Ty v našej spoločnosti cítil veľmi dobre! Máme ťa veľmi radi!   

                             26.01.2011 In this day, our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment lived three years. We wish you Toby our good health, happiness and especially show successes that have made us happy at least the date and what you wish to be well in our society They felt very good! We are very pleased you!   

     

 

                        24.01.2011 Na Medzinárodnej výstave psov v Trenčíne splnil náš pes JCH. Solaris Avis Magic Moment podmienky pre udelenie titulu ŠAMPIÓN SLOVENSKA !!!!! Tešíme sa z neho a prajeme mu ešte veľa šťastia na výstavách do budúcna!!!      

                            24.01.2011 On the International Dog Show  in Trenčín meet our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment conditions for CHAMPION SLOVAKIA  !!!! WE look forward to it and we wish him much in the future shows!!!       

   

                        22.01.2011 Medzinárodná výstava psov Trenčín, všetko o výstave a našich úspechoch nájdete v sekcii Výstavy JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, Junior Handling a vo Fotogalérií  

                             22.01.2011 International Dog Show Trenčín, everything about the show and our achievements, see the section Exhibitions JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, Junior Handling and the gallery  

                             

                        02.01.2011 Aktualizovali sme sekcie O nás, Šteniatka, pripravili sme sekciu Výstavy 2011 a priebežne dopĺňame ešte Vaše priania do sekcie Vianočné a Novoročné priania 2010!!! 

                             02.01.2011 We have updated the About Us section, puppies, we have a section shows 2011 and continually adds a section to you wishes Christmas and New Year wishes 2010!!!

  

2011

                 29.12.2010 Denne aktualizujeme Vaše priania čo ste nám poslali. Nájdete ich všetky v sekcii Vianočné a Novoročné priania 2010. Za všetky Vám srdečne ďakujeme! 

                                  29.12.2010 Daily update your wishes which you sent us. You canfind them all in the section Christmas and New Year wishes the 2010th. For all you Thank you very much! 

 

                     24.12.2010 Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2011!!!  

                                  24.12.2010 Merry Christmas and Happy New Year 2011!!!

   

 

                     18.09.2010 Špeciálna výstava psov Ružindol, viac o výstave nájdete v sekcii Výstavy JCH. Athena Z Tibetskej ríše a Fotogalérií  

                                   18.09.2010 Special Dog Show Ružindol , more about the exhibition, see the section JCH. Athena Z Tibetskej ríše and Photogallery  

                     10.09.2010 Super výsledky z Národnej výstavy psov v Prešove nájdete v sekcii Výstavy 2010 JCH. Solaris Avis Magic Moment, Athena Z Tibetskej ríše, Junior Handling a Fotogalérií 

                                  10.09.2010 Super results of the National Dog Show in Prešov, see the section JCH. Solaris Avis Magic Moment, Athena Z Tibetskej ríše, Junior Handling and Photogalleries 

 
                      04.09.2010 Máme radosť, opäť ďalšia vydarená výstava v Poľsku... , viac o výstave v sekcii Výstavy 2010 JCH. Solaris Avis Magic Moment, Fotogalérií a v Junior Handlingu u dcéry Dominiky                                    04.09.2010 We are pleased to yet another Successful exhibition in Poland... , more about the exhibition section shows 2010 JCH. Solaris Avis Magic Moment, photogallery and Junior Handling with the daughter of Dominika 

     

                      22.08.2010 Viac o Národnej výstave psov v Nowom Targu (PL) a o úspechu nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment nájdete vo Výstavách 2010, v Junior Handlingu u dcéry Dominiky a vo Fotogalérií 

                                   22.08.2010 More on the National dog show in Nowy Targ (PL)and the succes of our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment, see the exhibitionsin 2010 in Junior Handling with the daughter of Dominika and the gallery            

 

                      21.08.2010 už uplynul rok od úmrtia nášho CH. Jerona Atreia. Neskutočne rýchlo čas ubieha, ale ani ten nám nepomohol sa zmieriť s jeho stratou, bolesť v srdiečku pretrváva... Tobynko náš, veľmi nám chýbaš, neprejde deň aby sme si na Teba nespomenuli, bol si naše slniečko a roky prežité s Tebou boli pre nás tie najkrajšie. NIKDY NA TEBA NEZABUDNEME!!! 

                                   21.08.2010 year has passed since the death of our CH. Jerona Atreia. Unbelievably quick time march, but even that did not help us to come to terms with his loss, pain persists in heart an... Tobynko ours, we miss you very, day passes that we did not mention for you, you were our sunshine, and years spent with you the very best for us. NEVER FORGET YOU!!! 

    

                      05.08.2010 Národná výstava psov Zakopane v Poľsku, viac o výstave nájdete v sekcii Výstavy a Fotogalérii 

                                            05.08.2010 National Dog Show Zakopane in Poland, more about the exhibition can be found in Shows and Photo gallery

 

                      20.07.2010 Pridané výsledky z Národnej výstavy psov Nowy Sacz v Poľsku u nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment vo Výstavách 2010, vo Fotogalérií a v Junior Handlingu

                                   20.07.2010 Added results from the National Dog Show in Nowy Sacz Poland with our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment in the 2010 exhibition, the gallery and Junior Handling

 

                     15.07.2010 Národná výstava psov Bielsko-Biala v Poľsku, viac výborných noviniek a fotiek nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment nájdete v sekcii Výstavy 2010, v Junior Handlingu a vo Fotogalérií aj s článkom  

                                  15.07.2010 National Dog Show Bielsko-Biala in Poland, more great news and pictures of our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment, see section 2010 Exhibitions in Junior Handling and the gallery with Art  

 

                     12.07.2010 Nové fotky našich balkónových kvetov vo Fotogalérií.

                                  12.07.2010 New photos of flowers in the balcony of our photo galleries. 

 

                     18.06.2010 Vo fotogalérií nové fotky predajne, ktorú nedávno otvorila kamarátka Veronika v Žiline.

                                  18.06.2010  New photos in the gallery shop, recently opened a girlfriend Veronika in Žilina.

                     07.06.2010 Národná výstava psov Senec, o skvelých výsledkoch našich psov sa viac dočítate v sekciach Výstavy 2010, v sekcii Junior Handling a vo Fotogalérií     

                                  07.06.2010 National Dog Show Senec, the excellent results of our dogs are more read in sections 2010 Shows, Junior Handling sections in the and in the photo gallery     

 

                    27.05.2010 Klubová výstava psov Remata, všetky informácie nájdete v rovnakých sekciách ako včerajšie výsledky zo Špeciálnej výstavy psov  Gratulujeme dcére Dominike ku 1. miestu v Junior Handlingu 

                                 27.05.2010 Club Dog Show Remata, all information in the same sections as the results of yesterday´s Special dog show.  Congratulations to the first daughter of Dominika place 1 age in Junior Handling     

                                             

                    25.05.2010 Špeciálna výstava psov Remata, výsledky spolu s fotografiami nájdete v sekciach Výstav u našich psov jednotlivo, vo Fotogalérií a JH.

                                 25.05.2010 Special Dog Remata, results along with photos, see the sections Exhibition in our dogs individually, the gallery and JH.

 

                    17.05.2010 Medzinárodná výstava psov Bratislava, výsledky a fotografie nájdete u našich psov vo výstavách, fotogalérií a u dcéry v JH.

                                          17.05.2010 International Dog Show Bratislava, results and photos can be found in our dogs in show, photo galleries with daughters JH.

 

                    02.05.2010 Národná výstava psov Banská Bystrica, všetky výsledky aj s fotografiami z výstavy nájdete v sekciach Výstavy našich psov, Fotogaleria a Junior Handling

                                 02.05.2010 National Dog Show Banská Bystrica, all results with photos from the show, see the sections shows our dogs, and Junior Handling Gallery 

 

                   07.04.2010 Medzinárodná výstava psov Miskolc (Maďarsko), máme skvelé výsledky nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment!!! Viac v sekcii Výstavy 2010 u spomínaného nášho psa a zajtra vo Fotogalérií aj spolu s článkom    

                                 07.04.2010 International Dog Show Miskolc (Hungary), we have  great results of our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment!!! See section 2010 by Exhibition mentioned our dog and tomorrow and the gallery together with Article    

                                         

                   30.03.2010 Národná výstava psov Nitra. Komplet výsledky našich psov nájdete v sekcii Výstavy našich psov, Fotogalérií a Junior Handling Dominika!!  

                                         30.03.2010 National Dog Show Nitra. Complete results  of our dogs can be found in our dogs, shows, photo galleries and Junior Handling Dominika!!  

                    04.03.2010 Dnes nám prišiel doklad s prideleným titulom našej fenke CH.Zinalda Atrei Kirabzer (Lady) Slovenský Grand šampión. Gratulujeme Ti Ladynka, si šikovná a si príkladom naším mladým psom, ktorý rozbehli čakateľstvá na Slovenských šampiónov po úspechoch po pridelení titulov Slovenských junior šampiónov    

                                  04.03.2010 Today we came awarded the title of the document with our female CH.Zinalda Atrei Kirabzer (Lady) Slovak Grand Champion. Lady Congratulations to you, and you have a handy example of our young dogs who started reversion to the success of Slovak champions after the award of degrees Slovak junior champion    

 

    

                  20.02.2010 Medzinárodná výstava psov Prešov. Všetko o tejto výstave nájdete v sekciách Výstavy našich psov, Fotogalérií a v Junior Handling Dominika :-) Naša fenka CH.Zinalda Atrei Krabzer (Lady) na tejto výstave splnila podmienky pre udelenie titulu Grand šampión Slovenska  

                                   20.02.2010 International Dogshow Prešov. Everything about this show, see the sections of our dog shows, photo galleries and Junior Handling Dominika :-) Our female CH.Zinalda Atrei Kirabzer (Lady) to this exhibition has qaulified for the title Grand Champion of Slovakia  

 

                         12.2.2010 V dnešný deň by sa bol dožil 14 rokov náš veterán CH.JERON ATREI (Tobynko senior), s láskou na neho spomíname...

                                     12.2.2010 In this day would have lived 14 years our veteran CH.JERON ATREI (Tobynko Senior), to love him remember...

       

 

                        28.1.2010 Medzinárodná výstava psov Trenčín, viac nájdete o tejto výstave v sekcii Výstavy JCH. Solaris Avis Magic Moment, Fotogalérií a Junior Handling Dominika :-) Náš pes JCH. Solaris Avis Magic Moment Výborný 2, R.CAC!!!   

                                    28.1.2010 International Dog Show Trenčín, find more about this exhibition section shows JCH. Solaris Avis Magic Moment, photo galleries and Junior Handling Dominika :-) Our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment Excellent 2, R.CAC!!!  

 

                         7.1.2010  Pridané posledné Vianočné a Novoročné priania za ktoré moc ďakujeme :-)

 

                                    7.1.2010  Added last Christmas and New Year´s wish for that much thanks :-)

 

 

  

 

 

                  31.12.2009 Vianoce 2009  u nás doma, zopár foto nájdete vo Fotogalérií.

 

                                    31.12.2009 Christmas 2009 with us at home , you will some photos in the gallery.

 

 

                           1.11.2009  Halloween u nás doma 

                    1.11.2009 Halloween in our home

 

                           23.10.2009 Máme doma ďalšieho šampióna potvrdeného už aj na papiery. Náš importovaný pes menom Solaris Avis Magic Moment sa stal SLOVENSKÝM ŠAMPIÓNOM KRÁSY MLADÝCH!!! Gratulujeme Ti Tobynko, si moc šikovný, len tak ďalej 

                    23.10.2009 We have a home next champion has confirmed to the paper. We imported a dog named Solaris Avis Magic Moment became SLOVAK CHAMPION YOUNG!!! Congratulations to you Toby, the power of smart, just below 

 

     

                           12.10.2009 Pridané výsledky a fotky zo Svetovej výstavy psov v Bratislave zo dňa 11.10.2009 u nášho psa JCH.Solaris Avis Magic Moment (Toby-junior) vo Výstavách.  Máme do zbierky ďalší krásny pamätný Diplom z najväčšej výstavy na svete a poháre na pamiatku  Ďakujeme za perfektné predvedenie našej kamarátke handlerke Viktórii Greksovej  a kamarátke Deniske za super fotky  

                    12.10.2009 Added results and photos from the World Dog Show in Bratislava, dated 11.10.2009 with our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment (Toby- junior) in the exhibitions. We have another beautiful collections to commemorative diploma from the giggest exhibition in the world cup in remembrance  Thank you for a perfect demonstration of our friend handler Victoria Greksova  and a great friend Deniske photos

 

 

                           04.10.2009 Pridané fotografie a článok z Národnej výstavy psov v Prešove vo Fotogalérií a rovnako pridané aj fotografie jednotlivo z našich psov vo výstavách  Naše poďakovanie za príjemnú spoločnosť a za množstvo fotografií patrí Zuzke a Martinke. Dievčatá, bolo s Vami super. Výstavy v takejto spoločnosti sú skvelé 

                     04.10.2009 Added photos and article from the National Dog Show in Prešov in the gallery and also added the photos of individual dogs in our exhibitions  Our thanks fot the pleasant company and a lot of photos are Zuzke and Martinke. Girls were cool with you. Exhibitions in such a society is great  

 

 

                             27.09.2009 Po smútku, ktorý stále vládne v našej rodine máme konečne aj trochu dobrých správ. Na včerajšej Národnej výstave psov v Prešove sme domov priviezli množtvo rôznych titulov u našich psov. Náš pes Solaris Avis Magic Moment splnil včerajším dňom podmienky na pridelenie titulu Slovenský šampión krásy mladých, získal ocenenia u Ruskej posudzovateľky V1, CAC, Víťaz Slovenska 2009 , ďalej naša CH.Zinalda Atrei Kirabzer získala V1, CAC, BOB 2 a BIS 3 Najkrajší pes z tried čestnej  a naša JCH.Athena Z Tibetskej ríše získala V2  Fotografie a článok hľadajte už čoskoro na našich stránkach!!!  

 

                              19.09.2009 Pridané skvelé výsledky našich psov vo Výstavách zo Špeciálnej klubovej výstavy v Ružindole. Máme touto výstavou načaté nové šampionáty  a v Junior Handlingu naša dcéra Dominika získala krásne druhé miesto

                      19.09.2009 Added great results of our dogs in club shows of special exhibitions in Ružindol. We have opened a new exhibition this championships  Junior Handling and our beautiful daughter Dominika won second place  

 

                              17.09.2009 Pridané sľúbené smútočné fotografie vo Fotogalérií

                      17.09.2009 Added promised mourning pictures in the gallery

 

 

                        Dňa 28.8.2009 o 8 hodine ráno bol náš CH.Jeron Atrei (Toby) spopolnený v krematóriu zvierat v Brne a jeho ostatky domov v urničke prišli 2.9.2009. Toby, odpočívaj v pokoji, stále na Teba myslíme, máme ťa navždy v našich srdiečkach a veľmi tu chýbaš. Tvoja ľudská rodina  Zopár fotografií onedlho vo Fotogalérií. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý si ho uctili tichou spomienkou...  

                On 28.8.2009 the 8 o´clock in the morning was our CH.Jeron Atrei (Toby) cremated in the crematorium of animals in Brno and its relics in home cremation container arrived 2.9.2009. Toby, lie in peace, for you still think we have you forever in our hearts and miss you very here. Your human family  Are some photos in the gallery soon. We warmly thank all those who honor him quiet remembrance...

 

                   24.8.2009 S hlbokým a zármutkom v našich srdciach oznamujeme našim priateľom, fanúšikom a sympatizantom, že náš najstarší pes CH.Jeron Atrei, náš najväčší miláčik a aj miláčik mnohých z Vás dňa 21.8.2009 od nás navždy odišiel do psieho nebíčka vo veku dožitých 13 a pol roka  Prosíme, venujete mu aspoň krátku chvíľu spomienkou na neho, srdečne ďakujeme! Rany v našich srdciach nám po tejto skutočnosti ostanú veľmi dlho nezacelené. Atreiko náš, strašne moc nám chýbaš, láska naša navždy budeme na Teba myslieť a nikdy na Teba nezabudneme, bol si jeden z nás, jeden člen našej rodiny, naše slniečko...Ďakujeme Ti za roky, čo si s nami v plnom zdraví žil a robil nám radosť a spoločnosť! S úctou a láskou Tvoja ľudská a psia rodina                   

                  24.8.2009 With deep grief and sorrow in our hearts know our friends, fans and supporters that our oldest dog CH. Jeron Atrei our heart and love the darling of many of you on 21.8.2009 from us ever went to a dog in heaven survival age of 13 and a half years  Please, he´ll at least a short while memory ofhim, many thanks! Wounds in our hearts to us after the factwill remain unhealed for a long time. Atrei ours, we miss you terribly much, our love will forever think of you and never againstyou not stop to think, was one of us, one memberof our family... Thank you for years what with us living in full haelth and make us happy and the company! Yours faithfully Your love and human and dog family  

     

 

 

 

                     25.6.2009 Blahoželáme našej Athene Z Tibetskej ríše ku dnes potvrdenému a pridelenému titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH

 

                  25.6.2009 Congratulations to our Athene from the Tibetan empire now confirmed and assigned the title SLOVAK CHAMPION OF BEAUTY OF YOUNG  

   

    

 

                       14.6.2009 Netradične pridané fotografie naších balkónových kvetov

                   14.6.2009 Untraditionally added photos of our balcony flowers

 

                        5.6.2009 Celoštátna výstava psov Senec, výsledky našich psov nájdete vo Výstavách a článok vo Fotogalérií. Naši psi získali skvelé umiestnenia a naša Juniorka Athena Z Tibetskej ríše splnila dnešným dňom podmienky pre udelenie titulu Slovenský Junior šampión!!!!  Náš mladý pes Solaris Avis Magic Moment získal Výborný 1, CAJC a 3.BIS Junior pes  A nakoniec naša šampiónka CH.Zinalda Atrei Kirabzer Výborný 1, CAC

                    5.6.2009 National Dog Show Senec, the results of our dogs see the exihitions and the gallery. Our dogs get a great locationand our juniors Athena Of Tibetan kingdom today has fultilled the conditions granting the title Slovak Junior Champion!!!! Our young dog Solaris Avis Magic Moment won Ecellent 1, CAJC, Junior 3.BIS  a dog and finnaly our Champion Zinalda Atrei Kirabzer Excellent 1, CAC

                        30.5.2009 Klubová výstava Remata, výsledky našich psov nájdete vo Výstavách a článok vo Fotogalérií. Máme psa Solaris Avis Magic Moment CHOVNÉHO a fenku Athenu Z Tibetskej ríše CHOVNÚ dnešným dňom 

                    30.5.2009 Club Show Remata, the results of our dogs see the exhibitions and the gallery. We have a dog Solaris Avis Magic Moment FERMED and female Athena from Tibetan kingdom REARING today 

 

                       27.5.2009 Dnes náš veterán CH.Jeron Atrei zo zdravotných dôvodov skončil svoju výstavnú kariéru a bude si užívať dôchodok. Atreikovi ĎAKUJEME za množstvo príjemne prežitých dní vo výstavnych kruhoch, za jeho veľa výstavných úspechov, ktorými sme od neho boli obdarovaný a ktoré nás moc tešili a tešiť budú navždy. Srdečná vďaka!  

                      27.5.2009 Today, our veteran CH.Jeron Atrei health reasons ended his show career and enjoy retirement. Atreikovi Thank you for the amount spent pleasant days in exhibition circles for his many show successes, which we were endowed by him and we enjoy the power and will enjoy forever. Heartfelt thanks!

                      12.5.2009 Pridanie výsledkov našich psov z Medzinárodnej výstavy psov v Bratislave, ktorá sa konala 9.5.2009 vo Výstavách, pridanie fotografií vo Výstavách a Fotogalérií a v Junior Handlingu

                  12.5.2009 Adding the results of our dogs from the International dog show in Bratislava, which was held in 9.5.2009 shows, add pictures in exhibitions and Photogalleries and Junior Handling

                  10.5.2009 Pridané fotky ešte z Banskej Bystrice od Hanzlovej Lenky, čím jej srdečne ďakujeme za moc krásne fotky a hlavne sú to fotografie veľmi dôležité zo záverečných súťaží kde naša mladá fenka Athena Z Tibetskej ríše dostala BIS Junior fena.   

                 10.5. 2009 Added photos yet from Banska Bystrica, from Hanzlova Lenka, thus its power to warmly thank you for beautiful  pictures and photographs are especially very important of the final competitions where young female Athena Of Tibetan kingdom received BIS Junior female.

 

                   6.5.2009 Doplnený článok s fotografiami vo Fotogalérií z Celoštátnej výstavy psov v Banskej Bystrici.

                  6.5.2009 Updated article with photos in the photogallery of the national dog show in Banska Bystrica.

                    5.5.2009 pridané kompletné výsledky všetkých 4 našich psov v sekcii Výstavy jednotlivo u každého psa zvlášť zo Celoštátnej výstavy psov v Banskej Bystrici. Máme veľké úspechy, naša Athena Z Tibetskej ríše na vyššie uvedenej výstave získala Výborný 1, CAJC, BIS Junior mladá fena, jej matka CH.Zinalda Atrei Kirabzer získala Výborný 1, CAC a náš veterán CH.Jeron Atrei v plnej kondícií vo svojich 13 rokoch opäť ďalší super výsledok Výborný 1, Najlepší veterán

                  5.5.2009 Added complete results of all of our 4 dogs in the Exhibitions to each separately from the national dog show in Banska Bystrica. We have great success, our Athena Of Tibetan kingdom in that show won Excellent 1, CAJC, BIS Junior female yuong, her mother CH.Zinalda Atrei Kirabzer received Excellent 1, CAC, and our veteran CH.Jeron Atrei full fitness gained in its 13 again from another supr result Excellent 1, Best veteran 

 

 

                    20.+21.4.2009 Výsledky, článok + fotografie našich psov z Národnej výstavy psov v Ostrave CZ v sekcii výstav našich psov každého zvlášť, článok nájdete rovnako ako fotografie z výstavy vo Fotogalérií

                  20.+21.4.2009 Results article + photos of our dogs National dog show in Ostrava CZ in the exhibition of our dogs, respectively, as well as article, see photos from the exhibition in the photogallery

                   9.4.2009 Prichádzajú nám od Vás Veľkonočné prianíčka, ukladáme ich do sekcie Veľkonočné priania 2009. Srdečná vďaka všetkým, ktorý si na nás spomenuli  

                                       9.4.2009 come to us from your Easter Cards, store them in section 2009 Easter wishes. Heartfelt thanks to all of you for remembering  us        

 

                 3.4.2009 Pridané kompletné výsledky, článok a fotografie z Celoštátnej výstavy psov Nitracanis vo Fotogalérií,v sekcií Výstavy jednotlivo u každého nášho psa zvlášť a v Junior Handlingu. Na tomto mieste musím poďakovať našej handlerke Dominike Šusterovej za predvedenie Atheny Z Tibetskej ríše. Dominika ďakujeme!    

                3.4.2009 Added complete results, articles and photographs of the national dog show in the photogallery Nitracanis in sections Exhibitions individually with each of our dogs and particularly Junior Handling. At this point I have to thank our handler Dominike Šusterovej for demonstration Athena Of Tibetan kingdom. Dominika thank you!

 

                 19.3.2009 Pridané fotografie vo Fotogalérií z úprav oboch našich psov. Zároveň musíme poďakovať kamarátke, ktoré mi prišla s úpravou pomôcť, ďakujeme Zuzka, moc si Tvoju pomoc ceníme.    

                                              19.3.2009 Added photos in the photogallery of the adjustments of our two dogs. We also need to thank the friend who came to me with editing help, Thanks Zuzka, power will appreciate your help.

                17.3.2009 Dostali sme nové fotky od nášho Atreia a jeho majiteľky Renáty, foto pridané v šteniatkach / odchovoch

               17.3.2009 We receivednew photos from our Atreia and its owner Renata, photo added the puppies / breeding

             14.2.2009 Sviatok sv. Valentína a pridané nové fotky vo fotogalérií.

               Feast of St. 14.2.2009 Valentine´s Day and added new piscturesin the gallery.

      12.2.2009 dnes náš deduško CH.Jeron Atrei oslávil v plnom zdraví a v spoločnosti kamarátov z prechádzok svoje krásne 13 narodeniny. Chceme sa poďakovať Silvii Rezbárikovej za tohoto úžasného psa, ktorého od nej máme. Prajeme mu ešte veľa hlavne zdravia, šťastia i naďalej na výstavách a ešte veľa dobrých psích kamarátov a kmarátok. Ži nám srdiečko naše ešte veľa rokov, máme ťa moc radi  Zároveň sme aj pridali nejaké narodeninové fotky do fotogalérie.        

 

                                      12.2.2009 Today we celebrated grandpa CH. Jeron Atrei full health and society of friends walking their beautiful 13 birthday. We want to thank Silvia Rezbáriková for this cool dog that we from her. We wish him much health in particular, happiness remains at exhibitions and even a lot of good friends and dog friends. Live for us our heart many years, we have the power you like. At the same time we also added some brithday pictures in the photo gallery.

       10.2.2009 Doplnená Fotogaléria z MVP Trenčín  

             10.2.2009 Added photo gallery of MVP Trenčín

 

        Dňa 26.1.2009 náš pes Solaris Avis Magic Moment oslávil svoj prvý rok života. Ďakujeme Bogusii Lenart za tohto nášho malého princa a jemu samému prajeme veľa výstavých úspechov a veľmi veľa zdravia.   

             On 26.1.2009 our dog Solaris Avis Magic Moment celebrated its first year of life. Thank you for this Bogusii Lenart our Little Prince, and we wish him much success and show very much health.

 

   1.2.2009 Dňa 24.1.2009 sme sa zúčastnili našej prvej výstavy v tomto roku v Trenčíne a hneď aj úspešne. Veľkú radosť nám urobil náš najmladší štvornohý člen rodiny, Toby junior získal v triede mladých získal V1, CAJC a Rez.BIS Junior pes  Viac informácií a fotografií nájdete v sekcii Výstavy- jednotlivo u každého nášho psa zvlášť a vo Fotogalérií.

                                     On 24.1.2009 we took part in our first exhibition this year in Trenčín and now successfully. Great joy to us made our youngest family member tetrapod, Toby junior won the young class V1, CAJC a cut. BIS Junior dog  More information and photos, see the section exposed to each of our, and especially in the photogallery.     

 

          1.2.2009 Po takmer dvoch mesiacoch nefunkčnosti počítača dopĺňame resty ešte z minulého roku. Takže až v dnešný deň pribudli na stránkach všetky priania ku Vianociam a Novému roku...  Za úplne všetky priania srdečne všetkým ďakujeme!

              1.2.2009 After nearly two months, a malfunctioning computer even completing backlog from last year. So until this day there are pages for all the wishes of the Christmas and New Year...  For all completely cordial wishes to all thank you!

 

           8.12.2008 Prerobené kompletne Vianočné a Novoročné priania a pridané prvé e-mailové pohľadnice ku Vianociam 

                                        8.12.2008 Completely redesigned Christmas and New Year wishes, and added first Mailové e-postcards to Christmas

            Dnes 20.11.2008 sa naša Athenka spolu so svojími súrodencami dožila prvého rôčika, gratulujeme jej a prajeme jej veľa úspechov na výstavách a hlavne veľa zdravíčka.  Rovnako gratulácia patrí aj naším deťom z vrhu "A", menovite Atreiovi, Aresovi, Artemiske a našej malej sestričke Aphroditke prajeme sladučké spinkanie v tom psom nebíčku, spi sladko Aphroditka naša  Nikdy na Teba nezabudneme!!!

              Today, 20.11.2008, our Athenka together with his siblings requested tha first year, its congratulations and wish her every success in exhibitions and in many health.  Similarly, congratulation is also our children from the litter "A", namely Atrei, Ares, Artemis and our little sister Aphrodite wish luscious reverie in the dog heaven, lie sweet Aphrodita soon  I will never forget you!

 

            Dopĺňanie článku o Junior Handlingu, vytvorenie podsekcie v Štandarde plemena, sekcia sa volá Úprava Shih-tzu, TopKnot u Shih-tzu a balíčkovanie

              Supplementing the article on Junior Handling, creating subsections in the Race, section is calledthe Adjustment Shih-Tzu, TopKnot in Shih-tzu and packaging

            Pridané fotky vo fotogalérií v sekcii Rôzne 10.11.2008.

              Post photos in our photo gallery in the various 10.11.2008.

 

             Pridané fotky vo fotogalérií v sekcii momentky z výstav + výsledky a fotky našich psov vo výstavách + foto v sekcii Junior Handling.

               Post photos in our photo gallery section snapshots of the show + results and photosof our dogs in shows + photos in the Junior Handling.

 

             Máme v našej psej rodine ďalšie skvelé novinky  Sestra nášho Tobyho juniora opäť zabodovala na výstave v Litve, získala ohodnotenie Veľmi nádejná 1, Rez.BIS Dorast  Serena moc Tebe s Tvojej paničke gratulujeme. Foto nájdete vo fotogalérií  

              We have in our family dogs after more great news. Of our sister Tobyho junior again successfully credit for the exhibition in Lithuania, received the assessment very promising 1, Rez. BIS young. Serena power to you and your congratulations to Mrs.  Photos can be found in our photo gallery.

 

              Dňom 5.10.2008 sme začali s rekonštrukciou našich stránok, takže naše stránky sledujte aj naďalej, budú sa prerábať takmer vo všetkom. Budeme radi, keď sa ku nám budete radi vraciať.

                5.10.2008 on the day we started with the reconstruction of the site, so that our site continues to follow, will be re-almost everything. We will be happy when we'll be happy to return.

 

          4.9.2008 vo fotogalérii fotečky našej kamarátky Aliny z Ruska a jej psieho miláčika a tiež fotky sestry nášho Tobyho juniora z Litvy (Solaris Avis Miracle Of Love -Sereny ) z jej prvých výstav  Taktiež sú pridané aj fotky našej kamarátky Bogusie a jej Cherrynky z výstav, všetkým moc ku úspechom gratulujeme!!!

 

         4.9.2008 Oneskorene pridané fotky z výletu vo fotogalérii

 

                      15.7.2008 Pridané fotky z výstavy v Košiciach + výsledky z výstavy naších psov a feniek vo Výstavách. Moc nás táto výstava milo prekvapila a tešíme sa naším všetkým úspechom

 

                     17.6.2008 Pridané fotografie vo fotogalérií našej psej kamarádky plemena jorkšírsky teriér Rikinky, ktorú sme mali u nás na návšteve na deň aj na noc.

 

                  3.6.2008 Blahoželáme našej Ladynke ku dnes potvrdenému Slovenskému šampionátu      

       

 

                  1.6.2008 Nové fotky vo fotogalérií

 

                  26.5.2008 Náš maličký Solaris Avis Magic Moment (Tobynko junior) má dnes 4 mesiačiky

 

                 20.5.2008 Naše šteniatka z vrhu "A", Athenka, Artemiska, Atreiko a Aresko dnes dovŕšili 6 mesiacov, veľká gratulácia od nás pre nich  a ich sestrička Aphroditka už 6 mesiačikov sladučko spinká v psom nebíčku a odtiaľ ich opatruje. Aphroditka moc nám chýbaš, myslíme na teba!!!!

 

                  15.5.2008 Priložené fotografie vo Fotogalérií z prechádzky.

 

                 12.5.2008 Priložené kompletné fotky všetkých našich psov z Klubovej výstavy na Remate v sekciach Výstavy Jeron Atrei, Zinalda Atrei a Athena Z Tibetskej ríše + fotky našich priateľov v sekcii Fotogaléria.

 

                11.5.2008 V sekcii výsledkov z výstav našich psov pridané výsledky z Klubovej výstavy na Remate. Veľmi sa tešíme hlavne z titulu BIS Puppy našej Athenky, ktorý získala vo svojich takmer 6 mesiacoch

 

             5.5.2008 Pridané fotky z Celoštátnej výstavy psov v Banskej Bystrici v sekcii Výstavy CH.Jeron Atrei, Výstavy Zinalda Atrei, Výstavy Athena Z Tibetskej ríše a vo Fotogalérii článok a fotky

 

            28.4.2008 Pridané nové fotečky od Renátky čo má nášho Atreika  v sekcii Šteniatka/Odchovy.

 

            27.4.2008 Priložené nové fotky našej Athenky, Tobyho juniora a Tobyho seniora v sekcii Fotogaléria. 

 

            27.4.2008 Bol u nás na návšteve Aresko s paničkou  Fotky z návštevy nájdete v sekcii Šteniatka/Odchovy.

 

            20.4.2008 Otec nášho nového šteniatka splnil podmienky pre titul Inter Multi Champion, posielame veľkú gratuláciu a odkazujeme: ROBIN si jednička!!!!   

              4.4.2008 Rozrástli sme sa o nového psíka menom SOLARIS AVIS MAGIC MOMENT, a týmto ďakujeme našej kamarátke a jej manželovi Bogusii a Bobimu Lenart za tohoto nádherného psa!!! Foto z neho nájdete v sekcii Náš nový prírastok

 

             3.4.2008 Pridané fotky z Celoštátnej výstavy psov v Nitre konanej dňa 30.3.2008 v rubrikách Dieťa a pes, Výstavy CH.Jeron Atrei, Výstavy Athena Z Tibetskej ríše a Fotogaléria. Za niekoľko fotiek čo na stránkach máme vďačíme Mirkovi Rezbárikovi a nášmu kamarátovi Marcelovi od plemena Jorkshire terrier  

      3.4.2008 Veľkú gratuláciu posielame Bogusii Lenart a jej fenke Cherry, ktorá sa výborne opäť predviedla na ďalšej výstave 30.3.2008 v Katowiciach, dievčatá len tak ďalej!!! Fotečky nájdete vo fotogalérií 

 

            23.3.2008 Odišlo od nás posledné šteniatko Artemis, prajeme jej veľa šťastia u sympatickej Martinky a jej manžela Janka. Veríme, že budú mať z nej veľa radostí a taktiež ako s Atreikom budeme s nimi v kontakte, tiež býva neďaleko od nás.

 

            23.3.2008 Dostali sme nové fotečky už onedlho nášho nového psa, nájdete ich v rubrike "Náš nový prírastok"  

 

             22.3.2008 Stále nám prichádzajú od Vás milé priania ku veľkej noci, srdečne všetkým za ne ďakujeme. Môžete ich vidieť v rubrike "Veľkonočné priania"

 

             22.3.2008 V tento deň od nás odišiel Atrei k novým páničkom, ku   sympatickej rodine, ktorá býva u nás na sídlisku, takže sa budeme často vídať a stretávať.  

 

              20.3.2008 Pridané fotky psíka Solaris Avis Magic Moment, ktorého si onedlho dovezieme domov, v rubrike Náš nový prírastok

              20.3.2008 Pridanie novej rubriky NÁŠ NOVÝ PRÍRASTOK

            Šteniatko, ktoré si v krátkom čase privezieme domov je z Chovateľskej stanice Solaris Avis, je zo spojenia Inter Multi CH Solaris Avis Girl Pumilo (Kissy) &  Multi CH Dilemma Dream Runner (Robin), volá sa Solaris Avis Magic Moment. Fotky nájdete onedlho na naších stránkach.

             Oznámenie: Onedlho pribudne do našej rodiny nový zahraničný člen, sledujte naše stránky naďalej  

 

             4.2.2008 v rubrike "Šteniatka" nájdete nové fotky našich šteniatok

            31.1.2008 pridané fotky z MVP Trenčín vo Fotogalérii, Výstavy CH.Jeron Atrei

           31.1.2008 pridané nové fotky dvojmesačných šteniatok v rubrike "Šteniatka"

          24.1.2008 Dnes od nás odišiel malý Aresko, držíme mu palce nech sa má dobre, nech má veľa dobrých kamarátov a nech ho majú nový majitelia čo najradšej

 

            19.1.2008 pridané kontakty na naších priateľov v rubriky "Odkazy, linky"

 

            6.1.2008 pridané fotky šesťtýždňových šteniatok v rubrike "Šteniatka"

           29.12.2007 pridané fotky naších 5- týždňových šteniatok v rubrike "Šteniatka"  Nájdete tu viac ako 50 nových fotiek

 

           20.12.2007 pridaná rubrika Vianočné a Novoročné priania

 

    16.12.2007 pridané nové fotky šteniatok keď mali 20 dní v rubrike "Šteniatka"  a pridané Vianočné priania, ktoré nám došli od našich známych a priateľov, v rubrike "Vianočné a Novoročné priania" 

         7.12.2007 pridané ďalšie fotky šteniatok v rubrike "Šteniatka"

 

         4.12.2007 pridané fotky šteniatok v rubrike "Šteniatka"  

 

          Dnes 3.12.2007 naša Zinalda Atrei (Ladynka) oslávila svoje tretie narodeniny. Veľa lásky, ešte pekných ďalších psích detičiek, úspechov na výstavách.... jej zo srdiečka prajú Jeron Atrei (Toby), jej psie detičky Atrei, Ares, Athéna, Artemis a maličká Aphrodite, ktorá už žiaľ svoju maminku nikdy neuvidí ale stráži ju a svojich súrodencov z nebíčka a celá naša rodina a všetci známy hafani so svojími pánmi  

          20.11.2007 MÁME ŠTENIATKA!!!!  V tento deň sa narodil náš prvý vrh "A", máme dôvod na oslavu a musím pochváliť maminku šteniatok, našu Ladynku, zvládla to na jedničku, je to naša veľká hviezda

        23.11.2007 Veľkú gratuláciu posielame a ďakujeme za fotky z MVP Kielce našej kamarátke Bogusii Lenart. Bogusia, Cherry je krásavica, len tak ďalej na výstavách, BRAVOOOO!!!!!  Fotky vo fotogalérií.

         5.11.2007 Pridané super výsledky a fotky zo 4.11.2007 z MVP Nitra  Veľké ĎAKUJEME patrí pani posudzovateľke Ubrovej za krásny posudok nášho Tobyho  Tiež veľká vďaka patrí posudzovateľovi p.Róbertovi Kanásovi, ktorý vyberal v súťaži Dieťa a pes prvé tri detičky a nemal to naozaj ľahké s výberom a taktiež posudzovateľke p.Okleščen Lidiji zo Slovinska, ktorá vyberala BIS veterána v záverečných súťažiach   Viac o výstave vo Fotogalérií , Výstavy CH.Jeron Atrei a Dieťa a pes Okrem naších skvelých výsledkov gratulujeme ku krásnym umiestneniam aj kamarátkam Erike Pekárovej k CAJcovi, Silvii Rezbárikovej k CACovi, BOBovi a CACIBovi a Mirke Sawkovej ku V2  

       29.10.2007 Pridané fotky Halloween 2007 vo Fotogalérií 

       25.10.2007 Pridané fotky vo Fotogalérií z prípravy Tobyho na MVP Nitra- zastrihávali sme srsť o 4 cm

 

      20.9.2007 Sme boli na nakrývaní, viac v sekcii Šteniatka

 

      20.8.2007 Doložené fotografie z MVP Bratislava 18.-19.8.2007, posielame veľkú gratuláciu našej kamarátke Erike Pekárovej a jej fenke Lashalimar Absolotely Stunning k V1, CAJC , taktiež našej Silvuške a jej psíkom ku skvelým výsledkom a taktiež veľké ĎAKUJEME patrí aj Paťke Hausnerovej za krásne fotky z tejto výstavy  A najväčšiu GRATULÁCIU posielame Linduške Volárikovej a jej sučke amerického kokeršpaniela LAYTON KISSING KATE k obrovskému úspechu a získanému najvyššiemu titulu BIS Duodanube Bratislava

 

  18.8.2007 Priložené bannery a linky.

    17.8.2007 Doplnená fotogaléria fotkami z MVP Čierna Hora. Gratulujeme Chov. stanici Dilemma- p. Jasna & Tajana Matejcic, Zagreb, Croatia

 09.8.2007 Doplnená fotogaléria fotkami z výstavy V Nowom Targu a Zakopanom od našej kamarátky Bogusie Lenart . Zároveň jej a aj jej psím miláčikom posielame veľkú GRATULÁCIU k úspechom na spomínaných výstavách  

   

   23.7.2007 Priložené fotky do Fotogalérie z výstav

 

   21.7.2007 Priložené fotokópie rodokmeňov našich psov

 19.7.2007 gratulujeme našej Nike ku krásnemu druhému miestu na Celoštátnej výstave psov psov v súťaži DIEŤA A PES

 

 19.7.2007 pridané výsledky + fotky zo Celoštátnej výstavy psov v Košiciach, ktorá sa konala 15.7.2007 v Mestskej časti Košíc-Barca

 30.6.2007 pridané dve nové položky Novinky a Fotogaléria               

 

  

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33