OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Naši psi/ Our Males

 

    

   

   

Import Russia

CH., JCh., Club JCh. Chesvet Line Image Black Pearls (Larry)

Narodený / Born: 14.10.2011

Junior šampión Slovenska / Junior Champion of Slovakia

Šampión Slovenska / Champion of Slovakia

Klubový Junior šampión Slovenska / Club Junior Champion of Slovakia

Klubový Shih-Tzu BIS pes roka 2012 Club Shih-Tzu BIS Dog year 2012

Klubový Shih-Tzu BIS pes roka 2014 / Club Shih-Tzu BIS Dog year 2014

Čakateľ Slovenského Grand šampióna / Candidate Grand Champion of Slovakia

Čakateľ Medzinárodného šampióna / Candidate International Champion

Čakateľ Poľského šampióna / Candidte Champion of Poland
 

2x veľmi nádejný, 1x užší výber na BIS dorast, 2x CAJC, veľakrát CAC, veľakrát res. CAC, JCC, JBOB, 2x BOB, 2x CWC, BOS, BIG IV, BIS Junior Handling Bartošová Lehôtka, BIS II Junior Handling Nedanovce, BIS II Junior Handling Trenčín 2014

 

2x very promising, 1x shortlisted for BIS Puppy, 2x CAJC, often CAC, often res. CAC, JCC, JBOB, 2x BOB, 2x CWC, BOS, BIG IV, BIS Junior Handling Bartošová Lehôtka, BIS II Junior Handling Nedanovce, BIS II Junior Handling Trenčín 2014

CHOVNÝ / BREEDING

Pedigree  

  

       

Import Poland

JCH., CH., Grand CH., MultiCH. Solaris Avis Magic Moment (Toby)

Narodený / Born: 26.01.2008

Grand šampión Slovenska / Grand Champion Slovakia

Junior šampión Slovenska Junior Champion Slovakia

Šampión Slovenska Champion Slovakia

Šampión Poľska / Champion Poland

BIS Shih Tzu pes roka 2009 Klubu Tibetských plemien / BIS Shih Tzu Dog of 2009 Club Tibetan breeds

BIS Shih Tzu pes roka 2010 Klubu Tibetských plemien BIS Shih Tzu Dog of 2010 Club Tibetan breeds

BIS Shih Tzu pes roka 2011 Klubu Tibetských plemien / BIS ShihTzu Dog of  2011 Club Tibetan breeds

BIS Shih Tzu pes roka 2013 Klubu Tibetských plemien BIS Shih Tzu Dog of 2013 Club Tibetan breeds

Čakateľ Klubového šampióna / Candidate Club Champion

Čakateľ Maďarského šampióna krásy / Candidate Hungarian Champion

Čakateľ Medzinárodného šampióna /  Candidate International Champion

2x Veľmi Nádejný 1 v triede šteniat, 2x Veľmi Nádejný 1 v triede dorastu, 5. miesto BIS Puppy, 2x CAJC SR, mnohokrát CAC SR, mnohokrát Res. CAC SR, Res. CACIB SR, CACIB, CAC Maďarska, Res. CACIB Maďarska, 5x CWC Poľska, BOS (PL), Víťaz pes Kraków 2010 (Poľsko), Rez. BIS Junior mladý pes Medzinárodnej výstavy Trenčín 2009, BIS 3 Junior mladý pes Národnej výstavy Senec 2009, Víťaz Slovenska 2009, Víťaz Slovenska 2010,  Veľmi dobrý na Svetovej výstave psov v Bratislave 2009, BIS 3 Junior Handling Bialsko-Biala (PL), Res. BIS Junior Handling Nowy Sacz (PL), BIS Junior Handling Klubovej výstavy Remata, BIS III Junior Handling Nowy Targ (PL), BIS IV Junior Handling Trenčín 2011, Res. BIS Junior Handling Prešov 2011, Res. BIS Junior Handling Ustroň (PL), BIS III Junior Handling Košice 2013, BIS Junior Handling Alekšince 2015, BIS II Junior Handling Lučenec 2015   

2x very promising 1 in puppy class, 2x very promising 1 in puppy class, 5 place BIS Puppy, 2x CAJC SR, often CAC SR, repeatedly Res. CAC SR, Res. CACIB SR, CACIB, CAC Hungary, Res. CACIB Hungary, 5x CWC Poland, BOS (PL), Winner dog Kraków 2010 (Poland), Res. BIS Junior young dog Trenčín International Exhibition 2009, BIS 3 Junior young National Dog Show Senec 2009, Winner of Slovakia 2009, Winner of Slovakia 2010, Very good at the World Dog Show in Bratislava 2009, BIS 3 Junior Handling Bialsko-Biala (PL), Res. BIS Junior Handling Nowy Sacz (PL), BIS Junior Handling Remata Club Show, BIS III Junior Handling Nowy Targ (PL), BIS IV Junior Handling Trenčín 2011, Res. BIS Junior Handling Prešov 2011, Res. BIS Junior Handling Ustron (PL), BIS III Junior Handling Košice 2013, BIS Junior Handling Alekšince 2015, BIS II Junior Handling Lučenec 2015

CHOVNÝ / BREEDING

Pedigree

 

 

 

 

 

 

 

   

 CH.Jeron ATREI  

Narodený / Born: 12.2.1996

Dátum úmrtia / Date of death: 21.8.2009

Slovenský šampión krásy / Slovak Champion

Slovenský veterán šampión / Slovak Veteran Champion

Český veterán šampión / Czech Veteran Champion

Klubový víťaz veteránov / Club Winner Veterans

Čakateľ Grand šampióna Slovenska / The trainee Grand Champion Slovakia

Čakateľ klubového šampióna Slovenska / She Club Champion Slovakia

Čakateľ Interšampióna / She Interchampion

 

Mnohokrát CAC, r.CAC, BOB, 5x BIS, 4x Rez. BIS, 1x BIS 3, 1x 3. miesto BIS triedy čestnej, Krajský víťaz, 3x Oblastný víťaz, Víťaz Slovenska 2001.../

Often CAC, r.CAC, BOB, BIS 5x, Rez. BIS 4x, 1x BIS 3, 1x place 3 BIS class fair, 3x Regional Winner, Winner Slovakia 2001...

CHOVNÝ / BREEDING

 

Pedigree

 
GOLDIE-BOY Paprsek Tibetu
 
ACORNERO Aišin Sen
zlatobiela
Dtsch. JgCh. CASANOVA v.Leo minor
čiernobiela
FLORISSA Wo-Can  čiernobiela
Klub.Ch. CHIRRA Silvester Gita
zlatobiela
ETIEN Čertovo křídlo
AKIMA Silvester Gita
ORNAMA z Vlozu
 
JIMMI v. Golden Vlies

hnedo-biela
EL-CHILITO v. Deleda Grazia
ORSHINA v.d. Widderburg

CINDY z Vlozu

zlatobiela
DARKANDREW Golem
BESSY z Vlozu

 

 

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33